måndag 24 juni 2024

Urfolksplattformen

I Parisavtalet anges att anpassningsåtgärder ska baseras på/ledas av bästa tillgängliga vetenskap och, där lämpligt, traditionell kunskap och kunskap från urfolk.

Genom Parisavtalet inrättades även en plattform: Local communities and indigenous peoples platform (LCIPP) för att ta tillvara lokala samhällens och urfolks kunskaper, sedvänjor m.m. för att möta klimatförändringar.

Syftet med urfolksplattformen är att stärka urfolks och lokala samhällens möjligheter att ingripa mot och reagera på klimatförändringar. Vidare att öka deras deltagande inom konventionens processer samt att underlätta utbytet av erfarenheter kopplade till klimatanpassning och utsläppsminskningar. Plattformen har en särskild webbportal som lanserades i december 2020 där information om plattformen och dess aktiviteter tillgängliggörs.

Plattformens övergripande syfte och funktioner är knowledge exchange, capacity for engagement, climate change policies and actions samt de principer som det fortsatta arbetet ska utgå ifrån:

  • fullt och meningsfullt deltagande av urfolk
  • lika status för urfolk och parter
  • val av urfolks representanter enligt urfolks interna processer
  • tillräcklig finansiering

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?