måndag 24 juni 2024
samiska ungdomar samlade i Lycksele
Samiska ungdomar samlade i Lycksele. Foto: Marie Enoksson.

Ungdomskonferensen utmanar samiska politiker

Ett åttiotal samiska ungdomar från Norge, Sverige, Finland och Ryssland samlades den 2-5 oktober 2008 i Lycksele till SPR's gränslösa ungdomskonferens.  På söndagen antogs en resolution som en arbetsgrupp arbetat fram med grupparbetenas resultat som underlag.

Resolutionen ger uttryck för ungdomskonferensens samlade vilja för vilka frågor ungdomarna anser att sametingen och Samiskt parlamentariskt råd särskilt behöver lyfta. Både Lars-Anders Baer och Egil Olli deltog under konferensen och var imponerade över ungdomarnas mod och engagemang.

Ett och samma folk
Ungdomarna underströk att samerna är ett och samma folk och att nationaliteten har underordnad betydelse. Samiska mötesplatser, gemensamma språkarenor och sociala mötesplatser på nätet har stor betydelse. Föresläsningar, information och diskussioner pågick kring samiska virtuella nätverk, informationsarbete om samer och frågan om en "allsamisk" ungdomsorganisation, vilket även framfördes som ett önskemål.

Mötesplatser och politiskt arbete
Sara Larsson (Sametinget Sverige), Jörn Are Gaski (Sametinget Norge), Tuomas Aslak Juuso (Sametinget Finland) och Sergey Gavrilov (Ryssland) berättade personligt från sina liv för att inspirera ungdomarna till politiskt arbete. Även kombinationen barn och politik berördes.

Tabubelagt ämne
Det ämne som verkligen engagerade ungdomarna var temat om psykisk hälsa som hela lördagen ägnades åt. I princip alla känner någon som tagit sitt liv och flera av ungdomarna var personligt berörda. Eftersom ämnet är tabubelagt ansåg planeringskommittén det extra viktigt att ta upp på årets ungdomskonferens. Paulus Kuoljok, ordförande i ungdomsrådet var nöjd över responsen från deltagarna och betecknade det som ett genombrott att man kunnat tala så öppet om ämnet.

Stor bredd av föreläsare
Många olika föreläsare hade engagerats, både professionella psykologer som Lotta Omma (Gällivare, Sverige) och Elisabeth Gerhardsen (SANKS i Norge) och engagerade lekmän som Elisabeth Andersson (Samiska krisnätverket) och Sven-Olof Marklund från SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd). Starkast intryck gjorde nog Piera Bergkvist från Jämtland som berättade personligt om sin kamp mot självmordstankar och hur han till slut vågat söka hjälp.
-Sök hjälp! Det finns hjälp att få, var hans budskap till ungdomarna.
Under eftermiddagen fanns det möjlighet till samtalsstöd för den som så önskade.

Från negativt till positivt tänkande
Marco Elsafadi från organisationen NewPage avslutade lördagen med sin föreläsning om hur viktiga nära relationer är i en människas liv och hur man själv kan vända sina tankar och ta tag i negativa känslor. Han pratade en hel del om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Eftersom han delade sin bakgrund som palestinsk flykting från Libanons flyktingläger fick hans ord stor tyngd. Marco uppmanade de samiska ungdomarna att vara stolta över sin bakgrund och vara positiva förebilder för varandra.

Psykisk hälsa
I resolutionen betonade ungdomskonferensen vikten av att sametingen lyfter frågan om psykisk hälsa bland samer. De påpekar bristen på kunskap om samisk kultur och samiska näringar i sjukvården och hos myndigheter och efterlyser åtgärder.

Ungdomskonferensen har genomförts med hjälp av EU-medel och Interreg IVA Nord. 

Läs resolutionen i högerspalten. En rapport från ungdomskonferensen kommer att sammanställas och presenteras under parlamentarikerkonferensen i Rovaniemi under sista veckan i oktober.

Tel till Samiska krisnätverket, fredagar och söndagar kl. 20-24: 063-10 12 30

Tel till SANKS i Norge, vardagar kl. 8-15.30: +47 78 46 95 59

SPES telefonjour, varje dag kl. 19-22: 08-34 58 73


© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-02-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?