torsdag 18 juli 2024

Tillgänglighets-redogörelse

Sametinget vill att webbplatsen och digitala tjänster ska kunna användas och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel.

Brister i digital tillgänglighet

För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

För att Sametingets protokoll ska vara tillgängliga för funktionshindrade skapar vi numera pdf-filer direkt från word-filen. Så kallade ”taggar” följer med och protokollen blir läsbara av program för talsyntes. Alla protokoll som läggs ut är justerade, även om namnteckningarna inte syns. 

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:

Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar.
 • Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering.
 • Texter på samiska går inte att få upplästa på ett korrekt sätt då talsynteser inte klarar av samiska språk.
 • Felkonstruerade formulär kan förekomma.
 • Äldre pdf-filer är inscannade och går inte att få upplästa.

Observera att samiska språk och samiska tecken inte kan läsas av automatiserade tillgänglighetsverktyg. Sådana rapporter ger därför ett orättvist dåligt resultat.

Pedagogik

Vår målsättning är att alltid skriva enkla och begripliga texter som är styckeindelade och så lättlästa som möjligt. Ibland är innehållet av sådan karaktär att viss förförståelse krävs. Vi har även lättläst basinformation om Sametinget och samerna. Svårigheter kan vara:

 • En omfattande och djup navigationsstruktur.
 • Otydlig visuell hierarki.
 • Klickytor som inte är tillräckligt stora.

Språk

 • Texter på samiska går inte att få upplästa på ett korrekt sätt då talsynteser inte klarar av samiska språk.
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar kan förekomma.
 • Bilder saknar beskrivande alt-texter.
 • Brutna länkar.

Hur åtgärdar Sametinget bristerna?

Sametinget arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

 • Vi arbetar kontinuerligt för att rensa och uppdatera webbportalen.
 • Ny webbportal för sametinget.se håller på att utvecklas med kravställning som följer WCAG 2.1 nivå AA.
 • Kompetenshöjande insatser krävs för att öka personalens kunskaper om tillgänglighet och tillgänglighetsdirektivet.

Vårt fokus är användarupplevelse och tillgänglighet. Målet är att alla Sametingets kunder ska kunna använda våra elektroniska formulär, läsa dokument och navigera på webbplatsen utan hinder.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Mejla oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår information och använda digitala blanketter eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Skicka in synpunkter eller rapportera brister

Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-01-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?