fredag 21 juni 2024

Sydsamiska texter och bandupptagningar

På dessa sidor hittar du gamla sydsamiska berättelser som transkriberats och varsamt redigerats. Det görs inga anspråk på att texten ska vara korrekt i enlighet med normen utan ändelser, förkortade ord, svenska ord och liknande har bevarats. Syftet är att lyfta fram det muntliga språket.

Möjligheten att lyssna är tack vare språkvetare som spelat in de äldre generationernas sydsamer och deras muntliga språk. Att de sedan finns i textform är tack vara studenter på universiteten i Umeå och Uppsala och andra språkintresserade människor som skrivit av banden.

Arbetet är gjort som ett samarbete mellan Samiskt språkcentrum vid Sametinget, Umeå universitet och  Institutet för språk och folkminnen SOFI. På SOFI har Staffan Lundmark varit kontaktperson och på Samiskt språkcentrum har David Jonasson varit kontaktperson.

Språket som återges i textform under den här sidan är ett mer muntligt språk som senare transkriberats.Det är därför typiskt muntligt och viss oklarhet kan råda var satserna börjar och slutar. Sagesmännen använder sin egen dialekt, vilken till viss del återges inom ramen för den sydsamiska standardortografin. Vissa frånsteg från vad som är gällande enligt den ortografin görs.

Det redovisas vem som gjort den ursprungliga versionen av varje transkription, men slutgiltigt ansvar för textens kvalitet har Sametinget. Det återges vem som omarbetat transkriptionen.

I många fall görs omtagningar och satser lämnas ofullständiga. Dessa markeras med /. och sedan tar den nya satsen vid i nästa mening.

Vi tar tacksamt emot ytterligare arbeten med ljudband och publicerar här. Ta kontakt på gielejarnge@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2012-09-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?