torsdag 25 juli 2024

Samefonden

Samefonden är en myndighet under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Samefonden har till ändamål att främja och stödja rennäringen

Samefondens medel förvaltas av den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet. Fonden fylls på med medel som kommer genom bland annat de intrångsersättningar som tas ut vid mark-, jakt- och fiskeupplåtelser som sker genom länsstyrelserna.

Bidrag ur fonden
För varje år fastställer regeringen, på förslag från Samefondens styrelse, ett högsta belopp som får lämnas som bidrag ur fonden. För särskilda ändamål kan styrelsen disponera ytterligare medel ur fonden.

Egen styrelse
Styrelsen består av sex ledamöter som utses av regeringen om högst tre år, efter förslag från Sametingets plenum. Regeringen utser ordförande och vice ordförande efter förslag från Sametinget.

Medel till samisk kultur
Sametingets kulturnämnd ansöker om medel ur Samefonden för främjande av den samiska kulturen och till samiska organisationer. Samefonden beviljar medel till kulturnämnden som sedan själv beslutar hur medlen ska användas.

Bidrag till rennäringen
Samefondens styrelse beslutar om bidrag för att stödja och främja rennäringen. Ansökan om bidrag för rennäringen görs skriftligen direkt till Samefonden.

I Rennäringsförordningen kan du läsa mer om vad som gäller för samefonden (se länk till höger).

Adress:

Samefonden
c/o Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna

e-post: samefonden@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-02-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?