söndag 17 oktober 2021
Foto: Carl-Johan Utsi

Rennäringens markanvändning

Sametinget ska medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, särskilt rennäringens intressen. Här finns information om renskötsel och samebyarnas markanvändning.

Främja rennäringen

Det är Sametingets ansvar att främja rennäringens intressen. Vi producerar enklare planeringsunderlag i form av färdiga kartor som du kan ladda ner under fliken Underlag för planer. Vi har också ytterligare information om renskötsel.

Enligt miljöbalken (1998:808) är det länsstyrelsens ansvar att sammanställa, tillhandahålla och distribuera de planeringsunderlag som behövs för samhällsplanering. Planeringsunderlag för renskötseln hittar du här: Länsstyrelsens GIS-tjänster.

Allmän information

Observera att kartor, skrivna redovisningar och annan bakgrundsfakta ger en allmänt hållen information. Kartorna visar översiktligt samebyarnas markanvändning under ett normalt renskötselår. Eftersom förutsättningarna för renskötseln varierar från år till år, får gränser till olika områden inte tolkas alltför bokstavligt.

Samebyarna har i de flesta fall tagit fram renbruksplaner med beteslandsindelning som det kan vara möjligt att få ta del av. Läs mer

Samebyarna

På samebysidorna publiceras även andra relevanta dokument som Sametinget har tillgång till. Det gäller till exempel information om riksintressen och eventuella tidigare skrivna markanvändnings-redovisningar. För djupare och mer aktuell kunskap krävs kontakt med berörda samebyar.

Kontaktuppgifter till samebyarna

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-05-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?