söndag 3 mars 2024
landsbygd

Landsbygds-programmet

PROGRAMMET ÄR AVSLUTAT. INGA NYA ANSÖKNINGAR TAS EMOT UTOM FÖR ÅTGÄRDEN FÖRÄDLINGSSTÖD OCH RESTAURERING AV NATUR- OCH KULTURMILJÖER I RENSKÖTSELOMRÅDET SOM ÄR ÖPPNA UNDER 2023 TILLS PENGARNA ÄR SLUT.

Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 omfattar totalt 36 miljarder kronor. Den svenska medfinansieringen uppgår till 59 %. 

Sex prioriteringar

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 är ett nationellt program som består av sex stycken prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk, utveckling av och nya jobb på landsbygden. Det övergripande syftet med stöden är  att människor ska kunna bo kvar på landsbygden. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

Utvecklingsstöd

I landsbygdsprogrammet finns möjligheter för enskilda företag, föreningar, organisationer m fl på landsbygden att söka EU-stöd.  Det gäller förstås även samerna i Sverige. Sametinget är en stödmyndighet till Jordbruksverket och handlägger dessa ansökningar. Jordbruksverket beslutar vilka regler som gäller för stöden.

Det handlar om olika typer av företags- och projektstöd som investeringsstöd, startstöd, livsmedelsförädling, förnybar energi och nya jobb. Läs mer om vad som gäller under respektive stödform.

Viktigt

Sametinget har numera öppna ansökningsomgångar. Det innebär att du kan lämna in din ansökan när du vill. Undantaget är ansökan om startstöd till unga företagare i rennäringen där ansökningsomgångar är två per år samt kompetensutveckling och samarbetsåtgärder då Sametinget upphandlat eller lyser ut medel. Du kan läsa mer om detta i fliken till vänster. Det finns särskilt fastställda urvalskriterier och en högre lägstagräns för investeringar i företagsstöd. Sametinget har utifrån programmet en egen regional handlingsplan som anger vad som är särskilt prioriterat i det samiska området. Där kan du bl.a. läsa om urvalskriterier för de olika stöden. Du gör en elektronisk ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst.

Övergripande mål

Periodens landsbygdsprogram är mål- och resultatinriktade. De mål som stöden ska bidra till är i korthet:

  • Uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation
  • Öka konkurrenskraften och förbättra företagarens möjligheter att överleva
  • Främja organisationer i livsmedelskedjan
  • Återställa, bevara och främja ekosystem
  • Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi
  • Främja social inkludering och ekonomisk utveckling på landsbygden

Stöd för restaurering

Det finns ett stöd för restaurering av samiska visten/ bosättningar. Detta stöd är en typ av investeringsstöd.

Läs om våra stöd

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?