måndag 22 juli 2024

Höslåtter med hästar. Foto: Håkan Tunon

Höslåtter med hästar

Tältkåtor på fjället - kalvmärkning pågår. Foto: Carl-Johan Utsi

Tältkåtor på fjället

Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk – Sveriges arbete nu och framåt

Här finns vårt kunskapsmaterial om traditionell kunskap och biologisk mångfald, i första hand riktat till myndigheter och kunskapsbärare. 

Sametinget samordnar det nationella arbetet med att uppfylla delar av det svenska genomförandet av FN:s konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD). Vi samverkar med Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), särskilt när det gäller annan kunskapstradition än den samiska.  

Uppdraget handlar om traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk i hela landet, vilket kan ge kunskap och vägledning också för mänsklighetens fortsatta, framtida nyttjande av naturresurserna i en hållbar förvaltning av biologisk mångfald - allt det som lever och växer.

Material för nedladdning

På svenska

Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk: 

1. Kunskapsmaterial om traditionell kunskap och biologisk mångfald

2. Kunskapsmaterial om traditionell kunskap och biologisk mångfald - TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD


In English

Local and traditional knowledge regarding biodiversity and sustainable customary practices – Sweden’s present and future work:

3. Knowledge material on traditional knowledge and biological diversity

(Please note that the English version is from 2022 and not updated.)

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?