onsdag 20 oktober 2021
ett kulturlandskap
Sommarviste i fjällvärlden där gammalt och nytt möts.

Samiskt kulturarv

Med det samiska kulturarvet menas det samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska kultur.

Definitionen på kulturarv inkluderar både det materiella och det immateriella kulturarvet. Det kan vara lämningar i naturen eller ett sätt att tänka eller göra saker på.

Samiska bostäder är exempel på materiellt kulturarv. De har utformats på olika sätt i olika geografiska områden beroende på tillgången på geografiskt läge, kulturella traditioner, tillgången på byggnadsmaterial (näver, torv, stänger av björk eller gran,  tältdukar osv). De bostäder som var flyttbara lämnade nästan inga spår. Fasta bostäder av naturmaterial har med tiden återgått till naturen. Enda synliga spår efter en kåta kan till exempel vara en ring av stenar eller en öppen glänta med frodig grönska, som visar att det varit ett viste med kåtor.

Men kulturarv är inte bara lämningar i naturen. Det är också  berättarkonst, traditionell musik, traditionell kunskap, religiösa och filosofiska system, traditioner, idéer och värden.

Nuet är ingen isolerad ö av tillfälligheter utan en länk i en lång, lång kedja. Allt hänger ihop. Förfäderna och det förflutna är en del av nuet och livet idag. Det förflutna och förfäderna/-mödrarna är för samer liksom för andra urfolk en bas för den samtida kulturen och identiteten. Det är ett tankesystem som skiljer sig från det moderna västerländska tankesystemet.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-03-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?