fredag 24 mars 2023

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Investeringsstödet är utformat för jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag. Informationen på denna sida är anpassad för rennäringsföretag.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd för att investera i ditt renskötselföretag. Det kan till exempel vara: 

 • Ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor
 • Renskötselanläggningar
 • Förrådsbyggnader för rennäringsföretag
 • Anläggningar för stödutfodring av ren
 • Nybyggnad av renkurar

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum eller betaldatum tidigast den dag din ansökan om stöd kom in till Sametinget.

 • För att kunna få stöd måste du som har ett rennäringsföretag ha utgifter på minst 100 000 kronor.
 • Du kan för stöd för 40 procent av utgifterna.

Bra att veta: Det finns en gräns för hur mycket stöd man kan få under en treårsperiod. Den som är verksam i norra Sverige kan få maximalt 3,5 miljoner kronor i stöd inom en treårsperiod. Till norra Sverige räknas Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län, det vill säga hela renskötselområdet.

Så här ansöker du

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning. Du söker både stödet och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om:

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

För att vara berättigad till stöd behöver du uppnå en viss poängnivå. 

Poängsättning

Mer information kommer om hur din ansökan hanteras och värderas.

 

Exempel på vad du inte kan få stöd för

 • sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd
 • ersättningsinvesteringar, leasingkostnader och eget material
 • eget arbete och lön till anställda i ditt företag
 • ny-, om- och tillbyggnad av privatbostad eller andra utgifter kopplade till privat boende
 • maskinhallar, gårdsverkstäder, motorfordon, terrängmotorfordon, släpvagnar

Har du frågor?

Kontakta handläggarna för EU-stöd på Sametinget. Ring växeln tel. 0980-780 30 eller mejla kansli@sametinget.se så vidarebefordrar registrator ditt ärende till rätt handläggare!

 

 

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2023-01-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?