måndag 24 juni 2024

Ansökan om korttidsstudiebidrag: Alfabetisering i samiska

Här kan du ansöka om studiebidrag digitalt. I slutet ska du ladda upp en kursbekräftelse eller ett kursprogram från utbildningsanordnaren. Ha alla handlingar redo när du startar din ansökan! Du signerar med Bank-ID och behöver inte skicka in någon ansökan på papper.

Om du inte har Bank-ID: Blankett för ansökan per post

OBS! Kursbekräftelse eller kursprogram från utbildningsanordnare (Samernas utbildningscentrum, studieförbund, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning) ska innehålla uppgifter om kursdeltagarens namn, kursort, språk, kursstart, kursavslut, antal kurstimmar, antal kursdagar/kurstillfällen och lärare.

För att kunna skicka in denna ansökan måste du logga in med bank-id / mobilt bank-id.

Sökande:

Förnamn*
Efternamn*
Personnummer*
Adress*
Postnummer*
Postadress*
Telefonnummer*
E-postadress*
Min bakgrund:*
Skriva på samiska:*
Läsa på samiska:*
Samiska språk:*
Om annat (ovan) ange vilket/vilka
 
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-31

Information

Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast en (1) månad före utbildningsstart. För sommarkurser ska ansökan ha kommit in senast den 15 maj.

Med sommarkurs avses kurs som påbörjas och avslutas under perioden juni-augusti. Bidraget gäller endast korta kurser. En utbildning får omfatta högst 14 dagar eller 112 timmar.

Studiebidrag
Bidraget är skattefritt och lika för alla studerande. Beloppet justeras årligen efter prisbasbeloppet; f.n. 125,34 kr/timme.

Kostbidrag
Bidrag för kost lämnas per dag med ett belopp som utgör 0,2 procent av prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om platsen där utbildningen äger rum är längre än 50 km från den studerandes ordinarie bostad och om den studerande övernattat på eller i anslutning till utbildningsorten. Bidrag för kost lämnas för högst 14 dagar per utbildningstillfälle och 30 dagar/år.

Logibidrag
Bidrag för logi lämnas per natt för den faktiska kostnaden med högst 0,5 procent av prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om platsen där utbildningen äger rum ligger längre än 50 km från den studerandes ordinarie bostad. Bidrag för logi lämnas för högst 14 nätter per utbildningstillfälle och 30 nätter per år.

Resebidrag
Bidrag lämnas för resa till och från den plats där utbildningen äger rum om den studerandes ordinarie bostad ligger längre bort än 3 kilometer från utbildningsorten och om den faktiska kostnaden överstiger 0,5 procent av prisbasbeloppet. Bidrag för resor får uppgå till högst 5 procent av prisbasbeloppet per utbildningstillfälle.

Problem med tjänsten?
Om den digitala tjänsten inte fungerar som den ska, hör av dig till info@sametinget.se eller ring vår växel tel. 0980-780 30.

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?