tisdag 28 maj 2024

SWOT-analys: Styrkor och möjligheter

I samband med arbetet med Agenda 2030-analys och miljöledningssystem har Sametinget utifrån ett samiskt perspektiv gjort en SWOT-analys. Här kan du läsa om vilka styrkor och möjligheter vi identifierat.

Styrkor – interna faktorer

 • Sametinget har medarbetare med erfarenheter och kunskap om hållbara levnadssätt.
 • Sametinget har en bredd i sin verksamhet som ger en god överblick över och insyn i flera områden.
 • Sametinget representerar en mångfald av kultur, traditioner och språk.
 • Sametinget har ett aktivt deltagande och tydliga mandat i centrala internationella och nationella processer som har betydelse för hållbarhetsmålen och miljömålen.
 • Det finns en hög ambition och engagemang hos Sametingets politiker och tjänstemän till positiv förändring på miljöområdet och inom sociala frågor.
 • Sametinget har ett brett nätverk av aktörer inom offentlig sektor, civilsamhället, forskning, media m.fl.
 • Sametinget driver arbete på gräsrotsnivå med bottom-up-perspektiv och har etablerade kanaler att nå ut till den samiska befolkningen.

Möjligheter – externa faktorer

 • Sametinget kan genomföra kommunikationssatsningar för att stärka kunskapen om samisk kultur, renskötsel och andra samiska näringar hos majoritetsbefolkningen samt öka kunskapen om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen hos den samiska befolkningen.
 • Sametinget kan stötta samiskt näringsliv och branschorganisationer, bland annat genom OECD:s rekommendationer om samiskt näringsliv.
 • Sametinget kan förmedla goda exempel från hållbarhetsarbete (t.ex. Eallinbiras, Renbruksplaner).
 • Sametinget kan stärka sitt deltagande i och inflytande över internationella och nationella processer.
 • Sametinget kan bli bättre på att använda sig av internationella ramverk, människorättsinstrument och rekommendationer som verktyg i genomförandearbetet.
 • Sametinget kan öka sin dialog och samverkan med regioner och andra myndigheter.
 • Processer med tydligt fokus på samiska frågor så som konsultationsordning, nordisk samekonvention, sanningskommission och stärkt minoritetspolitik kan öka Sametingets inflytande i beslutsprocesser.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?