tisdag 23 juli 2024

Gïelevåhkoe Giällavahkkuo Giellavahkko Giellavahkko Giellavahkku Golggotmánu 21-27 beivviid 2024

Dál lea njealját jahki go čalmmustahttit sámegielaid sámi giellavahkkuin – namalassii vahkku 43, golggotmánu 21-27 beivviid 2024.

 

Mii leat ráhkkanišgoahtán dán rádjerasttildeaddji ovttasbargui mas Ruoŧa, Suoma ja Norgga sámedikkit čalmmustahttet sámegielaid visot servodatsurggiin.

Sámi giellavahkkuin háliidit loktet sámegielaid stáhtusa, ja lasihit máhtu sámegielaid ja sámi kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkku galgá sámegiella oidnot ja gullot eambbo go dábálaččat láve.

Mii ávžžuhit buohkaid čalmmustahttit ja lágidit doaimmaid giellavahkku maiguin ovddidit sámegiela.

Sámi giellavahkku lea eaktodáhtolaš bargu mainna čalmmustahttit ja loktet máhtu sámegielaid birra servodagas. Ovttas váldit mii ovddasvástádusa bajidit sámegielaid nu ahte dat gullojit, oidnojit ja adnojit visot servodatsurggiin.

Eanet dieđuid gávnnat giellavahkku ruovttusiiddus. Doppe oainnát makkár lágideamit ja doaimmat leat jođus Norggas, Ruoŧas ja Suomas giellavahkku.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?