tisdag 21 maj 2024
paneldebatt om samer och naturresurser
Chefer från Vattenfall, LKAB och Sveaskog i panelen. Foto: Marie Enoksson/Sametinget.

Statliga bolag i debatt om förhållandet till samerna

Paneldebatten med företrädare för Vattenfall, LKAB och Sveaskog om ansvaret gentemot samerna och uppfyllandet av internationella konventioner får ses som ett första steg i en lång process, konstaterade Mattias Åhrén.

I samband med plenums öppnande anordnade Sametinget en paneldebatt om industrins påverkan på de samiska lokalsamhällena.Samtalsledare var folkrättsjuristen Mattias Åhrén. Som bisittare fungerade Lee Swepston, tidigare ledare för ILO:s urfolksavdelning i Genève.

Dialog
De statliga bolagen representerades av tre chefer; Göran Olovsson, verksamhetschef på LKAB och särskilt ansvarig för Kiruna stadsomvandling, miljöchef Richard Holmgren från Vattenfall, och produktionschef Tommy Nilsson, Sveaskog. Alla tre framhöll det goda och viktiga samarbetet med rennäringen för att lösa vardagliga problem.
- Vi har en bra och ständig dialog med samebyarna, framhöll Richard Holmgren.

Fått ersättning
När samtalsledaren och folkrättsjuristen Mattias Åhrén undrade om Vattenfall funderat på liknande avtal och kompensationer som kraftbolagen i Kanada genomfört med indianstammar, hänvisade Holmgren till att de drabbade redan fått ersättning enligt de lagar och den praxis som gällde i Sverige då vattenkraften byggdes ut. Han såg inte att Vattenfall hade något ansvar att dela med sig av vinsten om inte samerna domstolvägen skulle lyckas ompröva gamla domar.

Internationell utveckling
På detta kontrade då Lee Swepston att den internationella utvecklingen visar att energibolag som tagit ett socialt ansvar och utarbetat etiska riktlinjer, också vunnit affärsmässigt på det.

Ribba
Även Göran Olovsson och Tommy Nilsson återkom flera gånger till den svenska lagstiftningen som en ribba för vad bolagen kan göra för att kompensera samerna.

Samråd
Samråd är den enda möjligheten för rennäringen att föra fram sina åsikter när stora förändringar ska ske, som till exempel Kiruna stadsomvandling.
- Renskötarna ska ju sköta sina renar - inte har de möjlighet att vara med på alla möten och delta aktivt i ett sådant jätteprojekt, konstaterade Mattias Åhrén. Varför kan inte LKAB ge samebyarna ekonomiska möjligheter att delta? undrade han.

Inte möjligt
- Svensk lagstiftning ger oss inte den möjligheten, sa Göran Olovsson. Mattias Åhrén tyckte det vore möjligt för LKAB att göra mer än vad lagstiftningen kräver, om viljan finns.
- Det kan väl inte vara så att lagstiftningen förbjuder er att betala ut kompensation? undrade Swepston

Affärsmässigt lönsamt

Swepston lyfte fram sina erfarenheter av att arbeta med internationella energibolag. Hans erfarenhet var att etiska riktlinjer och en genomtänkt policy gentemot de människor som berörs av industriell verksamhet och energiutvinning också lönar sig affärsmässigt:
- Relationerna med lokalbefolkningen blir bättre och de anställda känner sig tryggare.

Lång väg att gå
Än så länge har ingen av bolagen någon genomtänkt policy som tar hänsyn till  internationella överenskommelser som berör urfolk.  Ännu är det en lång väg att gå - kanske genom domstolar - för att samerna ska få del av vinsterna från naturresursutvinningen på traditionella områden.

Kunskap ger förståelse
Samtidigt betonade de närvarande cheferna behovet av att samverka, hitta nya samarbetsformer och lära sig mer om renskötselns villkor.
- LKAB håller på att ompröva saker och ting, och måste få till ett bättre samarbete med lokalbefolkningen, sa Göran Olovsson.

Början på dialogen
Lee Swepston rekommenderade Sametinget att sätta upp det på sin agenda att hjälpa de svenska bolagen att leva upp till internationella åtaganden. Mattias Åhrén hoppades att paneldebatten var en början på en dialog mellan samerna och industrin och att diskussionen skulle fortsätta.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2009-08-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?