måndag 22 juli 2024

Panelságastallan čahcedoaimmahagain Vattenfall, LKAB:ain ja meahccefitnodagain Sveaskog

Got galget industriija ja sámi báikkálaš servodagat gávdnot ja doaimmat bálddalaga davvi Ruoŧas?Makkár ovddasvástádus bolágain lea sámiid ja sámi vuoigatvuođaid ektui iežaset doaimmain?

Gaskavahku iđđes 26 b.borgemánus dollojuvvo panelságastallan Álbmot Viesus Gironis ovddasteddjiiguin čahcedoaimmahagas Vattenfall, LKAB:as ja meahccefitnodagas Sveaskog.

Ulbmil panelságastallamiin lea fokuseret ovttasorrumii ja gaskabealalaš respektii iige riidduide. Jearaldagaid maid sisabovdejuvvon ovddasteaddjit galget vástidit leat ovdamearkka dihte:

  • Got galgá dulkot ILO-konvenšuvnna nr 169 eamiálbmogiid birra ja ON:a eamiálbmotdeklarašuvnna iešguđege bolága doaimmas?
  • Mat leat dehálaš oasit doaibmi ovttasorrumis gaskal sámi báikkálaš servodagaid ja industriija?


LKAB:a ovddasteaddji lea Göran Olovsson, son lea doaibmahoavda Girona gávpotrievdadeamis. Vattenfall:a ovddasteaddji lea birashoavda Richard Holmgren ja Sveaskog;a ovddasteaddji lea buvttadanhoavda Tommy Nilsson.

Ságastallanjođiheaddji lea Mattias Åhrén, sámi álbmotrievttejurista ja Sámiráđi ságadoalli. Veahkkin lea Lee Swepton, ovddeš jođiheaddji ILO:a eamiálbmotossodagas.

Panelságastallan dollojuvvo Lars Jansson-lanjas Álbmot Viesus Gironis 26 b.borgemánus dii. 9.30-10.30.

Oktavuohta

Börje Allas, válgalávdegotti ságadoalli, 070-308-15-18

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2009-08-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?