torsdag 18 juli 2024

Kulturnämndens pressmeddelande efter decembermötet

Sametingets kulturnämnd har beslutat om höjning av verksamhetsbidrag till de samiska kulturcentra Gaaltije och Tráhppie som ett led i att stärka samiska kulturinstitutioner.

Under förutsättning att kulturdepartementet höjer anslaget till samisk kultur, har kulturnämnden även fördelat utökade medel till Giron sámi teáhter, med 200 tkr i verksamhetsbidrag, samt Sámi Duodji som kan ansöka om projektbidrag upp till 200 000 kr. Även samegårdarna kan ansöka om projektmedel upp till 300 tkr, då de utgör viktiga kulturcentra i de lokala samiska samhällena.

Kulturnämnden har fördelat 353 00 kronor till tio enskilda projekt. Vilka finner du i filen i högerspalten. Där anges också beviljade verksamhetsbidrag för 2016 för sammanlagt 17, 3 miljoner kronor.

Beslutsmeddelande och rekvisitionsblankett skickas till alla bidragsmottagare. Bidraget ska rekvireras senast en månad efter kansliets expedieringsdatum, vilket anges i beslutsmeddelandet.
Nästa ansökningstillfälle är den 1 februari 2016.

Vid frågor, kontakta gärna:
Karin Mannela
Sametingets kulturnämnds ordförande
Tel: +47 47 34 87 36

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-12-08

Kontakt

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?