onsdag 7 juni 2023

Interreg Nord Sápmi- oasseprográmma

Eu - prográmma Interreg Davvi doarju rádjerasttildeaddji ovttasbarggu mii nanne ekonomalaš ja sosiála ovdáneami 2014-2020 áigodagas. Prográmmii gullá davvi-Ruoŧŧa, davvi-Suopma, davvi-Norga ja Sápmi.

Ulbmil

Davviprográmma bajemus ulbmil lea nannet prográmmaguovllu gilvonávccaid ja geasuheami.

Sápmi- prográmmaguvlui gullet:

  • Lappi, Davvi- Österbottena ja gaska- Österbottena guovlu Suomas
  • Nordlándda, Tromssa ja Finnmárkku, Davvi- ja Lulli- Tröndelága fylkkat ja oassi Hedmárkku fylkkagielddas (Elgå Boazoorohat) Norggas
  • Norrbottena, Västerbottena ja Jïemten leana ja oassi Dalarna leanas (Eajra čearru) Ruoŧas.

Mii gáibiduvvo?

  • Unnimusat guokte ohcci  
  • Prošeakta galgá loktet lassiárvvu rádjeguovlluide
  • Ohcamuš galgá čuovvut prográmma sisdoalu (struktuvrafoandaláhkaásahusaid, njuolggadusaid jna.)
  • Prošeakta ii oaččo jorahit gilvvu goappáge guvlui – dat ferte čuovvut ng. stáhtadoarjjanjuolggadusaid
  • Prošeakta ferte leat olggobeal dábálaš doaimma – dat galgá lokte árvvu juogamas
  • Prošeavttas ferte leat profiila sámi giela ektui
  • Mielruhtadeapmi galgá leat sajis

Ruhtadeapmi
INTERREG vuođđoprinsihppa lea searveruhtadeapmi. Almmolaš našuvnnalaš mielruhtadeapmin lohkko ruhta stáhta orgánain, gielddain ja eanadikkiin. Maiddái priváhta ruhtadeapmi lea vejolaš.

Pláne
Dii geat áigubehtet ohcat doarjaga fertebehtet plánet ja organiseret iežadet prošeavtta. Lea dehálaš guorahallat geat prošektii heiveše ovttasbargobeallin. Proseassa ulbmil lea oažžut sadjái čielga ja doaibmilis plána mas leat mihtidahtti ulbmilat.

Oza
Dat guhte ohcá galgá leat juridihkalaš persovdna – priváhta dahje almmolaš. Unnimusat guokte riikka prográmmaguovllus galget leat mielde prošeavttas. Davviprográmma atná buorren jus leat prošeaktabealit visot golmmá riikkas. Ohcamuš sáddejuvvo elektrovnnalaččat Davviprográmma ruovttusiiddus gos maid leat dieđut goas lea vejolaš ohcat.

Mii maŋŋel dáhpáhuvvá?
Maŋŋel go EU-ruhtadeami ja norgga Interreg-ruhtadeami ohcamuš  (jus leaš), lea sáddejuvvon de gieđahallá iešguđet čállingoddi dan. Dasto vuoruhit Davviprográmma guokte stivrenlávdegotti prošeavttaid iežaset stivrenjoavkočoahkkimiin. Goappáge prográmmaguvlui leat nammaduvvon guokte stivrenjoavkku, nubbi lea Davvi-prográmmaguovllu váste ja nubbi fas Sápmi- prográmmaguovllu váste,

Ruhtadanmearrádus
Stivrenlávdegottit árvvoštallet deavdá go prošeakta prográmmaulbmiliid ja vuoruhit dasto daid prošeavttaid mat galget oažžut EU-doarjaga ja norgga IR-ruđaid. Stivrenlávdegottit čoahkkinastet guktii jagis. Maŋŋel go stivrenlávdegottit lea rávven ruhtadit prošeavtta de dahká hálddašaneiseváldi (Norrbottena leana leanastivra) juridihkalaš ruhtadanmearrádusa EU-ruđaid birra.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2016-12-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?