tisdag 23 juli 2024
Sylvia Sparrock vill särskilt välkomna samiska föräldrar till språkkonferensen i Lycksele.

Språkkonferens om hur samiska kan bli vardagsspråk

Sametingets språkcentrum och minoritetsspråk-handläggaren i Lycksele kommun anordnar i december en språkkonferens med fokus på barns användning av samiska. Språkcentrum sponsrar föräldrars deltagande.

En viktig målgrupp för konferensen är föräldrar med samiska barn, berättar Sylvia Sparrock som är arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

- Den här gången vill vi särskilt ge föräldrar till samiska barn möjlighet att delta i en samisk språkkonferens. Vi behöver tillsammans utforma strategier för att barnen ska få sina språkrättigheter tillgodosedda och arbeta för en attitydförändring i samhället, säger hon.

Andra som konferensen riktar sig till är modersmålslärare, samiska samordnare i kommuner, potentiella lärare i samiska, förskolechefer, skolchefer, rektorer, Sameskolstyrelsen, Sametingets språknämnd, ungdomsorganisationen Sáminuorra, Umeå universitet, Skolverket och tjänstemän på olika departement.

Syftet med konferensen är att tillsammans diskutera samiska barns förutsättningar för att behålla och utveckla samiska som vardagsspråk i en svensktalande miljö. Målet är att konkretisera behov och verktyg för den samiska undervisningen så att kommuner och föräldrar kan stärka barnens språkinlärning. Utan tvekan är det en stor utmaning för barn som inte har samiska i hemmet att nå målet om tvåspråkighet. Det kan vara en kamp att få barnomsorg på samiska, att få modersmålsundervisning i skolan. Många talar om frustrationen att se sitt barn åderlåtas  på språket i förskolan och skolan.

En av föräldrarna som föreläser är Vaino Persson. Hon är en positiv förebild eftersom hela familjen med fyra barn är tvåspråkig trots att de inte bor i en samiska språkmiljö. Runt omkring dem dominerar svenskan, men hemma pratas alltid sydsamiska. Hur gjorde de för att lyckas? Även samiska ungdomar, modersmålslärare och minoritetsspråkhandläggare kommer att bidra med sina erfarenheter om både framgångar och utmaningar.

För att föräldrar ska kunna delta bekostar Samiskt språkcentrum deras konferensavgift och betalar ut reseersättning (samåkning krävs). Kommuner och institutioner får däremot stå för sina kostnader själva.
- Hur tänkte ni där, Sylvia Sparrock, arbetsledare på Språkcentrum?
- Föräldrarna har ingen organisation som företräder dem och saknar kanske nätverk för sina språkfrågor gällande barn och skolverksamhet. Många sitter ensamma i sina kommuner och känner inget stöd och förståelse för sina rättigheter. Vi har fått önskemål om att anordna ett forum och nu gör vi det! Så vi hoppas att de utnyttjar denna möjlighet. Välkomna till Lycksele den 16-17 december 2015!

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-11-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?