onsdag 22 maj 2024
Foto: Jouko Kumpula

Betar renar lav på sommaren?

Denna artikel är skriven av Pauline Bezard, Sophie Brilland och Jouko Kumpula. Den finns publicerad på engelska i Rangifer, 35, 2015: 65-72.

Renar utnyttjar många olika betesväxter under sommaren. På hösten växlar de till att beta mest ris och lav, vilket också senare under vintern utgör huvuddelen av deras föda. Det finns bara ett fåtal studier gjorda där man har undersökt hur mycket lav renarna betar under sommaren när de har tillgång till alla typer av växter. Den här frågeställningen är viktig eftersom betning och trampskador på laven orsakade av renarna under sommarperioden kan påverka lavtillgången negativt på ett helt annat sätt än om laven betas endast under vintern. Fritt betande renhjordar i Finland har ofta tillgång till lavmarker året runt, men det bästa vore kanske att använda dem bara på vintern.    

Vi undersökte vilka växter renarna valde att beta under sensommaren i olika betesområden i norra Finland genom att analysera avföringsprover. Proverna samlades in i början av augusti på olika betesområden inom tre olika renbetesdistrikt. Betesområdena utnyttjades huvudsakligen säsongsvis, men vissa renhjordar hade tillgång till alla betesområden även i augusti.

Avföringsproverna visade tydligt att lav var den dominerande delen av renarnas föda (33-46 %). Andelen lav i proverna varierade mellan olika renbetesdistrikt, men inte mellan betesområden. Mängden lav i avföringsproverna ökade markant när det fanns mer lav på betesmarkerna. Det betyder att renen föredrar att beta lav även under augusti då många andra växter också finns tillgängliga. Ris och blad var den näst viktigaste delen av renarnas föda och varierade mellan 25 och 38 % i avföringsproverna. Här kunde vi också se en variation i andelen mellan olika renbetesdistrikt men inte mellan betesområden. Gräs och halvgräs (t.ex. starr) utgjorde 21-36 % av renarnas föda. Andelen av denna växtgrupp var högre i de prover som samlats på sommar- och året-runt-betesmarker jämfört med prover från vinterbetesområden. Mossa* (3-7 %) fanns också med bland de växter som renarna betat. Andelen mossa ökade då proverna samlats i närheten av områden med äldre barrskogsbestånd.

Renarna anpassar sig och utnyttjar olika betesväxter beroende på vad som finns tillgängligt inom olika betesområden. När de har möjlighet att välja fritt, betar de gärna på lavmarker även under sommaren, något som gör att lavtillgången minskar betydligt. Därför drar vi slutsatsen att ett betessystem där lavbetesmarkerna utnyttjas endast under vintertid, och på så sätt skyddas mot överbetning och trampskador under sommaren, är en viktig del av en hållbar renskötsel.

*Mossa är en egen växtgrupp skild från lav, som är en helt annan grupp av organismer, även om renlav populärt ofta kallas ”mossa”.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-11-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?