onsdag 20 oktober 2021

Information om presstöd och mediestöd

För att främja möjligheterna till mångfald av dagstidningar och nyhetsförmedling finns medie- och presstödet. Detta stöd fördelas av mediestödsnämnden, som är en del av myndigheten för press, radio och tv.

Två former av presstöd: 

Presstöd kan lämnas för allmänna nyhetstidningar och publikationer av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Tidningen ska komma ut med minst ett nummer per vecka och ha minst 1 500 betalande abonnenter. Utgivningen kan ske på papper eller digitalt.

Driftsstöd ges för drift av dagstidningar. Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut.

Läs mer och sök driftstöd

Distributionsstöd ges för varje utdelat exemplar av en dagstidning som deltar i samdistribution. Stödet förmedlas av ett distributionsföretag månadsvis i efterhand.

Läs mer och sök distributionsstöd

Två former av mediestöd:

Mediestöd kan lämnas för allmänna nyhetsmedier som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

Det räcker numera med utgivning 10 gånger per år och en publik på 750 användare för att ett allmänt nyhetsmedium riktade till de nationella minoriteterna ska kunna komma i fråga för mediestöd. Det nya mediestödet är teknikneutralt och ställer inga krav på en abonnerad upplaga.

Innovations- och utvecklingsstöd ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller.

Stöd för lokal journalistik ges för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller upprätthåller en journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Läs mer och sök mediestöd

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-10-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?