måndag 24 juni 2024

Investerendoarjja Boazodoalus

Dás sáhtát lohkat masa dát doarjja lea jurddašuvvon. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanadoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Dát doarjja galgá veahkehit loktet boazodoallofitnodagaid gánnáheami, ja nu láhkái buoridit gilvonávccaid. Árbevirolaš sámi máhttu ja guoddevaš resursageavaheapmi galgá leat guovddážis.

Nanu gilvonávccalaš boazodoallofitnodagat loktejit sámi ealáhuseallima. Dat mearkkaša ahte doarjja galgá čalmmustahttit boazodoalu mearkkašumi olles sámi servodagas, ja oktavuohta boazodoalu, sámi ealáhusaid ja sámi kultuvrra gaskka galgá leat guovddážis. Dat mii earuha boazodoalu iežá vuođđoealáhusain lea ahte dat galgá ovdánahttojuvvot ja heivehuvvot márkanii muhto seammás ii galgga heađuštit ekologalaš guoddevašvuođa, sámi eallinbirrasa ja árbevirolaš sámi máhtu.

Don sáhtát omd oažžut doarjaga:

 • Boazokuraid ja -boazobiilakuraid huksemii
 • guođohanbarttaide
 • áitevisttiide

Don it sáhte oažžut doarjaga mašiidnahállaide, dállodivohagaide, mohtorfievrruide, meahccefievrruide dehe gálvovovnnaide.

Dáidda goluide sáhtát oažžut doarjaga:

 • olggosgoluide čađahit investerema, omd. oastit barggu ja ođđa ávdnasiid, oastit dehe oastit osiid mielde ođđa rusttegiid
 • bálvalusaide maid oasttát arkiteavttain, inšenevrrain ja konsulttain
 • oastit dehe ráhkadit prográmmaid, pateantaohcamušaid, liseansašiehtadusaid ja suddjet álgorievtti ja gálvomearkka.

Dáidda goluide IT oaččo doarjaga:

 •  bargiid bálkkáide du fitnodagas
 •  iežat bargui investerema čađaheamis

Fuomáš dán:

 • Don galggat ráhkadit gávpeplána ja vástidit jearaldagaide e-bálvalusas
 • Sámediggi vuoruha ohcamušaid
 • Don oaččut eanemustá 40 % doarjaga investerengoluide
 • Golut fertejit leat unnimusat 100 000 kr ovddas jus galggat oažžut doarjaga
 • Guođohanbarttaide lea nu ahte investerengollu ferte leat unnimusat 50 000 kr ja sáhtát oažžut eanemusat 100 000 kr doarjjan
 • Don fertet sáddet ohcamuša ovdal go álggahat iežat investerema
 • Don fertet ohcat doarjaga máksojuvvot go eavttuid leat deavdán, don sáhtát maid ohcat osiid máksojuvvot.

Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus gávnnat olu eanet dieđuid. Sádde ohcamuša sin e-bálvalusa bakte.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?