söndag 23 juni 2024
Hemavan

Toppmöte med FN:s specialrapportör i Hemavan

Hemavan-Tärnaby får besök den 25-27 augusti 2015. Då deltar FN:s specialrapportör i urfolksfrågor Victoria Lucia Tauli-Corpuz på en konferens anordnad av de nordiska sametingen genom samarbetsorganisationen Samiskt Parlamentariskt Råd. Representanter för Sveriges, Norges och Finlands regeringar kommer också och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar på onsdagen.

FN:s specialrapportör i urfolksfrågor har till uppgift att följa, rapportera och ge råd till regeringarna hur de ska hantera urfolksfrågor i sina respektive länder. Det är andra gången som FN:s specialrapportör besöker Sápmi som region. Victoria Tauli-Corpuz utsågs i juni 2014 och efterträdde då professor James Anaya. 2010 besökte han i sin kapacitet som specialrapportör Rovaniemi, Finland, för att träffa de nordiska sametingen och regeringarna. Hans rapport med slutsatser och rekommendationer finns här: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add2_en.pdf

Under konferensen i Hemavan kommer en uppföljning att göras av rapporten från 2011 där samiskt självbestämmande och den nordiska samekonventionen är viktiga punkter. Sametingen i Norden vill särskilt framhålla de utmaningar som rör exploateringen av naturresurser; gruvor, vindkraft, oljeutvinning, skogsbruk etc. där samer enligt nuvarande lagstiftning har väldigt lite att säga till om.

Konferensen startar på tisdag eftermiddag med ett fältbesök till det planerade gruvområdet i Rönnbäck. Victoria Tauli-Corpuz ska på plats få information om konsekvenserna av en eventuell nickelgruva i Rönnbäck. Under fältbesöket deltar även representanter för Vapsten sameby och Vaapsten Sijte.

- Vi är mycket glada och hedrade över att specialrapportören visar så stort intresse för det samiska området, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Hennes besök är av mycket stor betydelse för oss.  

- De nordiska länderna har trots allt ett gott rykte och är förebilder för andra länder i hur urfolksfrågor ska hanteras. Vi hoppas att dialogerna under konferensen och rapportörens rapport från mötet ska resultera i lagändringar som ger samerna mer inflytande och att arbetet med en Nordisk samekonvention ska slutföras i god anda. Jag vill tro att Sverige i framtiden på ett mer seriöst sätt ska respektera de samiska rättigheterna, avslutar Håkan Jonsson.

OBS! På onsdag eftermiddag cirka kl. 16 finns tid reserverad för en presskonferens.

Victoria Tauli-Corpuz är själv medlem av Kankana-ey, Igorot urfolk i Cordillera-regionen på Filippinerna. Hon spelade en nyckelroll vid arbetet med och förhandlingarna om FN:s Urfolkdeklaration. Åren 2005-2009 var hon ordförande i FN:s Permanenta Forum för urfolk. Hon har en bakgrund som urfolksaktivist och ledare med expertkunskap i urfolksrätt, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, miljöfrågor, organisation och ledarskap.

Kontakt:

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, 070-322 83 01, 070-372 10 10

Siri Persson, administrativ handläggare, 0980-780 35, 070-578 12 02

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-08-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?