måndag 15 juli 2024

Dievasčoahkkin Árviesjávrries

Sámedikki álbmotválljen politihkkárat čoahkkanit Árviesjávrrái Hotell Laponias vahkku 22 doallat dievasčoahkkima. Sihke sámit ja báikki olbmot leat bures boahtin guldalit dievasčoahkkima. Sámediggi guossoha gáfe.

Sámedikki ságadoalli Stefan Mikaelsson lea válmmas dollet čoahkkinveahčira gihtii ja álggahit Sámedikki giđđadievasčoahkkima.

Stuorámus áššit dán háve leat §7 Budjeahtta, §8 Boazodoallopolitihkalaš doaibmaprográmma ja § 9 Sámedikki boahtteáiggi sámepolitihkka. Dáid áššiid ovdanbuktin lea muhtun muddui váikkuhus das go Riikkabeaivi cuoŋománu 8 b. hilggui mošuvnna dohkkehit ILO 169.

Dál čoahkkana vuot Sámedikki álbmotválljen parlameanta ja lea vejolaš čuoččáldahttit ealli debáhta sámi rivttiid birra. Dasa lassin galgá dievasčoahkkin gieđahallat ovcci mošuvnna.

- Šaddá gelddolaš oassálastit digaštallamis ”Boahtteáiggi sámepolitihka” birra dán riikkas gos láhkaaddi váldi nu čielgasit duššin dahká riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuođaid álgoálbmogiid guovdu, oaivvilda Sámedikki ságadoalli Stefan Mikaelsson. Jus duođai lea nu ahte mii ieža leat áidna geat beroštit sámi boahtteáiggis, de galggalii álbmotválljen orgána oažžut stuorit saji ruoŧelaččaid láhkaaddi ektui, lohká Stefan Mikaelsson.

Dievasčoahkkin lea rabas buohkaide ja Stefan Mikaelsson  sávvá sihke sámiide ja báikki olbmuide bures boahtin guldalit ságastallamiid mat álget disdaga miessemánu 26 b dii. 8.30:

- Sámediggi guossoha gáfe ja gáfenjálgáid!

Áššebáhpiriid gávnnat čoahkkinlanjas. Daid sáhtát maid viežžat dáppe: Plenum

Visar sidorna 181 till 200 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-05-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?