söndag 21 juli 2024

Sámiid psyhkalaš dearvvašvuođa kárten

Sámediggi lea gohččojuvvon ovttas Álbmotdearvvašvuođa eiseválddiin čohkket dieđuid boazosámi psyhkalaš dearvvašvuođa birra.

Maŋemus logi jagi lea boazosámiid psyhkalaš dearvvašvuođadilli eanet boahtán oidnosii, eareliiggánit Ubmi universitehta dutkanbargguin. Boazosámiin lea stuorit várra gillát garra baluin ja deprešuvnnain, ja iešsorbmenlogut leat alladat. Dutkan Ruoŧabeale lea oalle ođas, ja mii eat vuos dieđe nu olu daid sámiid dearvvašvuođadilis geat eai leat boazodoalus. Sámediggi lea máŋgii cuigen dárbbu eanet guorahallat ja buorebut ipmirdit govt sámit vedjet psyhkalaččat, ja govt dan sáhtálii buoridit.

Dál oažžu Sámediggi 700 000 kr čohkket dieđuid dán suorggis geasi rádjái, sihke Ruoŧa bealde ja muđui Sámis, ja geahččat sihke dutkama ja prošeavttaid bohtosiid mat leat čađahuvvon.

- Boazosámiid gaskka leat iešsorbmenlogut alladeappot, ja sis lea stuorit várra gahččat deprešuvnnaide ja garra baluin gillát. Muhto vuos diehtit ilá unnán ja danne  gohččut dál Sámedikki kártet dáid váttisvuođaid, lohká dearvvašvuođaministtar Gabriel Wikström.

Áigumuššan lea hábmet diehtovuođu man bakte sáhttit identifiseret dan máhtu ja daid dárbbuid mat dál gávdnojit, ja mat sáhttet ilbmat boahtte áiggis.

Oanehaččat evttohusa birra:

  • Sámediggi oažžu ráđđehusas 700 000 kr čohkket dieđuid dán suorggis. Kárten galgá dahkkot sihke Ruoŧas ja Sámis muđui ja dieđuid galgá viežžat sihke dutkamis ja prošeavttain.
  • Sámediggi galgá doaimmahit dán barggu ovttasráđiid Álbmotdearvvašvuođa eiseválddiin.
  • Ruđaid vehkiin galgat gávnnahit hástalusaid ja dárbbuid. Dán bargui dárbbaša bidjat eanet návccaid muhto dát lea deaŧalaš vuosttaš lávkin, ja Sámediggi lea ovdal nai gáibidan veahki loktet dáid áššiid.

Oktavuođaolmmoš

Helena Paues
Gabriel Wikström preassačálli
08-405 39 06
072-209 45 20

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-04-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?