torsdag 25 juli 2024
samiska flickor
Medlemmar i kören Vaajmoe som bildades för att motverka psykisk ohälsa bland samiska ungdomar. Foto: Marie Enoksson.

Uppdrag att kartlägga samers psykosociala hälsa

Sametinget får ett uppdrag att i samverkan med Folkhälsomyndigheten sammanställa den kunskap som finns om psykisk ohälsa bland renskötande samer.

De senaste tio åren har kunskapen om renskötande samers psykosociala ohälsa uppmärksammats, främst i forskning på Umeå universitet. De renskötande samerna löper ökad risk för ångest- och depressionssymtom och självmordstalen är högre. Forskningen i Sverige är relativt ny, och vi vet fortfarande lite om  hälsosituationen bland de icke-renskötande samerna. Sametinget har i olika sammanhang lyft behovet av att ytterligare belysa och förstå hur det förhåller sig med den psykosociala ohälsan, och vad som kan göras.

Nu får Sametinget totalt 700 000 kronor för att till nästa sommar sammanställa kunskapen som finns på området, både från Sverige och övriga Sápmi och både från forskning och projekt som genomförts.

- Renskötande samer har högre självmordstal och löper större risk än andra att drabbas av ångest- och depressionssymtom. Men vi vet fortfarande för lite, därför får Sametinget i uppdrag att göra kartläggning av denna problematik, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Syftet är att skapa en gemensam plattform med kunskap, som kan identifiera vilken kunskap och vilka behov som redan finns på området och vad som ännu inte är känt.

Kort om förslaget:

  • Sametinget får 700 000 kronor från regeringen för att sammanställa kunskapen som finns på området. Både från Sverige och övriga Sápmi samt från både forskning och projekt som genomförts.
  • Uppdraget ges till Sametinget och ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten.
  • Medlen ska gå till att skapa en gemensam bild av såväl utmaningarna som behoven. Det kommer behövas göras mer, men detta är ett viktigt första steg och det är också något som Sametinget efterfrågat.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
08-405 39 06
072-209 45 20

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-04-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?