fredag 7 oktober 2022

Resultat efter perioden 2007-2013

Från tidigare program Interreg IVA Nord 2007-2013 kan det konstateras att det gränsöverskridande samarbetet i programområdet har utvecklats från lära känna varann till att bli en mer djupare samverkan kring konkreta gemensamma utmaningar och möjligheter.

Utvärderingar visar att Interreg IVA Nord har varit relativt framgångsrikt i att stimulera det gränsregionala samarbetet bland företag. Det syns bland annat genom att 100 företag har rapporterat att de har ökat sin omsättning, samt att 78 företag har angett att de har startat en ny gränsöverskridande affärsverksamhet, tack vare sitt deltagande i programmet. Utvärderingarna visar också att företagen som deltagit i projekten har varit aktiva i alla faser, från idé, under genomförandet och slutligen i tillvaratagandet av resultat. När det gäller synliggörande och bevarande av regionens kultur har programmet varit mycket framgångsrikt då över 55 000 personer hittills har deltagit i olika former av kulturella aktiviteter.

Inom Delprogram Sápmi har över 1 100 personer deltagit i programaktiviteter som bidragit till synliggörande och bevarande av de samiska språken och kulturen. Programmet har också hittills bidragit till att tre projekt genomförts som specifikt främjat den samiska språkutvecklingen. Det har startats 15 nya företag.

Resultaten avser Interreg IVA Nord fram till 2013.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2016-09-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?