torsdag 18 juli 2024
renar i skogen

Rennäring som riksintresse

Rennäringen räknas som ett riksintresse på samma sätt som exempelvis mineralresurser, kulturmiljövård och friluftsliv. Sametinget är ansvarig myndighet för områden av riksintresse för rennäringen.

Riksintresse blev ett lagstadgat begrepp 1987. Att något klassas som riksintresse innebär att staten har starkare ställning gentemot kommunen med möjligheter att ingripa om inte kommunen tar hänsyn till riksintresse i sin planering.

Miljöbalken
Miljöbalken 3:5 säger:

  • Områden av riksintresse för rennäringen skall skyddas.
  • Mark- och vattenområden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Naturresurslagen
I naturresurslagen klassas rennäringens viktigaste områden som riksintressen. Exempel på sådana platser är samlingsplatser, flyttleder, övernattningsbeten, svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar.

Utpekade riksintressen
Jordbruksverket beslutade 2005 att föreslå områden av riksintresse för rennäringen inom Norrbottens och Västerbottens län, men valde att inte lämna något förslag rörande Jämtlands län. Sametinget har 2009 fattat beslut angående riksintressen i Jämtlands och Västernorrlands län.

Dokument
Riksintressen redovisas som kärnområde, strategiska platser och funktionella samband. På varje samebys sida finns ett dokument som anger vilka riksintressen som finns i den aktuella samebyn. Se vidare under " Kartor som underlag för planer" i vänstermenyn.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-10-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?