onsdag 19 juni 2024

Teoretisk bakgrund

För dig som är intresserad finns här en utförligare förklaring av syfte, frågeställningar och målsättningar med jämställdhetsprojektet.

Bakgrund

Sametinget har under 2014 och även under tidigare jämställdhetsprojekt under 2000-talet beslutat att särskilt inrikta arbetet på normer, attityder och värderingar. Detta beslut grundar sig på vad som framkom av 1990-talets och 2000-talets samiska jämställdhetsprojekt och forskning som skett av samer och på uppdrag av samer (Maria Udén, Andrea Amft, Jorunn Eikjokk, Rauna Kuokkanen, Asta Balto m fl).

Läs gärna "Rapport om samiska kvinnors delaktighet" som ger en bra bild av vad som gjorts i det samiska jämställdhetspolitiska fältet och vilken forskning detta arbete stött sig på.

Metodval

Metoden i Making Space Sápmi ansluter till forskningen vid Sami Allaskuvla samt vad global urfolksforskning med genusperspektiv kommit fram till. Making Space Sápmi är format som starten till ett självforskningsprojekt där samer själva tar ansvar för att beskriva och definiera sina egna sociala normer, synliggöra inre hierarkier samt att diskutera normer och förändring med respekt för varandras olika åsikter och erfarenheter.

Dekolonisering

Urfolk som arbetar med dekolonisering menar att det är en viktig del i processen att själva definiera frågorna och begreppen och börja skapa sig en självbild och en problemformulering fri från koloniserande definitioner. För att samer skall kunna arbeta med jämställdhetsfrågor och genusnormer på ett sätt som bottnar i det samiska, behövs en ökad kunskap om hur genusnormer fungerar, samt i att definiera vad som är samiskt.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-06-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?