måndag 22 juli 2024

Umeå universitet får examensrätt för ämneslärarexamen i samiska

Umeå universitet ansökte i oktober 2013 om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i undervisningsämnet samiska som modersmål. Nu har Universitetskanslersämbetet godkänt ansökan.

Vid en tidigare prövning ansågs Umeå universitet sakna tillfredsställande förutsättningar. Men nu uppfyller universitetet kraven. Man har:

  • tillräckligt antal lärare till undervisningens planerade volym
  • läraresurserna har vetenskaplig kompetens i lingvistik, kulturstudier och ämnesdidaktik
  • olika samiska varianter är företrädda i lärargruppen
  • en amerikansk gästprofessor förstärker lärarresursen
  • lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling bedöms tillräcklig
  • utbildningsmiljön inkluderar både teoretisk ämneskunskap och praktiska språkkunskaper på modersmålsnivå
  • goda förutsättningar för samarbete med t ex lärare inriktade på tvåspråkighet och minoritetsspråk, andra samiska forsknings- och utbildningsmiljöer
  • utbildningsplaner, kursplaner och relevant kurslitteratur
  • en tydlig progression i utbildningen
  • tillfredsställande examinsationsformer för att säkra att studenterna uppnår examensmålen

Universitetskanslerämbetet har således beslutat ge Umeå universitet tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan i undervisningsämnet samiska som modersmål.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-07-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?