tisdag 23 juli 2024
Samer protesterar i Kallak sommaren 2013. Foto: Tor Lundberg

Renskötande samer bevakar Almedalsveckan

Representanter för några samebyar i norra Sverige, som står inför reella hot om gruvexploatering i känsliga renbetesområden, kommer att befinna sig på Almedalsveckan i Visby 29/6-5/7 2014.

Sveriges fjällområden hotas av förödande miljöförstöring. Utländska gruvexploatörer genomför omfattande prospektering och provborrningar i jakt på järnmalm i området, trots att det ligger inom Kebnekaise – Sjaunja obrutna fjällområde som är skyddat av Miljöbalken.

I ett försök att synliggöra hoten och öka förståelsen i andra delar av landet har Sirges, Girjas och Laevas samebyar beslutat sig för att delta under Almedalsveckan och ställa upp en lavvu mitt i Visby. Där kommer information om samer i allmänhet och renskötseln i synnerhet att delas ut.

Föreläsningar om renens förutsättningar för överlevnad, samernas juridiska status i det svenska samhället och samernas rättsliga ställning från ett internationellt perspektiv kommer att hållas under veckans gång. Renskötarna kommer även att finnas ute i vimlet och aktivt delta i debatter. SveMin ordnar till exempel ett seminarium den 3 juli med temat "Kan gruvverksamhet samexistera med markägare och andra näringar, som rennäring och turism?"

Kulturella evenemang med samiska artister samordnas med nätverket Ojnareskogen som vill förhindra nya kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland. Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde som innefattar sjön Bästeträsk, en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning.  Kampen för att bevara den säregna hällmarkstallskogen Ojnareskogen med våtmarker och skydda Bästeträsks dricksvatten har pågått sedan 2005.

Det finns en koppling mellan kalkbrytning och brytning av järnmalm, förutom kampen att bevara natur och miljö. Kalk används som slaggbildare vid järn- och ståltillverkningen. Slaggen är nödvändig för att rena smältan från framförallt svavel och fosfor. Ju mer järnmalm som bryts, desto mer kalk behövs.

Kontakt:
Nila Inga, renskötare och ordförande i Laevas sameby, 070-546 91 19
Matti Berg, turistföretagare, sametingsledamot och ordförande i Girjas sameby, 070-663 31 28
Jakob Nygård, renskötare och ordförande i Sirges sameby, 070-398 65 89
 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-07-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?