måndag 22 juli 2024

Dásseárvointegreren

Sámediggi ja 17 iežá eiseváldi leat 2014:s ožžon ruđaid bargat dásseárvointegreremiin. Barggu vuođđu leat ovddeš dásseárvoraporttaid evttohusaid.

 Ruoŧa dásseárvopolitihka ulbmil lea ahte nissonolbmuin ja dievdoolbmuin galgá leat seamma váldi hábmet servodaga ja sin iežaset eallima. Dát ulbmil mearriduvvui stuora politihkalaš ovttaoaivilvuođas Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) nammasaš proposišuvnna vuođul.

Dásseárvopolitihkalaš ulbmilis lea njeallje oasseulbmila:

  • Váldi ja váikkuhanváldi galgá dássidit juhkkojuvvot.
  • Ekonomalaš dásseárvu.
  • Ruovttu- ja ovddasmorašbargu mas ii oaččo mávssu galgá dássidit juhkkojuvvot. 
  • Dievdoolbmuid veahkaválddálašvuohta nissonolbmuid vuoste galgá jávkaduvvot.

Loga eanet dásseárvopolitihkas

JiM-prošeakta
18 eiseválddi leat 2013:s ja 2014:s ožžon ráđđehusas bargogohččosa bargat dásseárvointegreremiin; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) (Eiseválddiid dásseárvointegreren). Ulbmil dáinna bargguin lea ovddidit eiseválddiid doaimma nu ahte dat vel buorebut nagodit olahit dásseárvopolitihkalaš ulbmiliid. Okta dain eiseválddiin geat leat mielde JiM-prošeavttas lea Sámediggi. Dán bargui lea Sámediggi ožžon sierra ruđaid.

Dásseárvointegreren
Nissonolbmuid ja dievdoolbmuid dásseárvu ovdána doppe gos mearrádusat dahkkojit, resurssat juhkkojuvvojit ja norpmat ráhkaduvvojit. Danne galgá dásseárvoperspektiiva leat oassin beaivválaš barggus. Sámediggi lea ovdal bargan dásseárvoprošeavttaiguin, ja dán JiM-prošeavttas váldit vuođu dain dárbbuin mat ovdal leat boahtán ovdan. Loga eambbo

Sámedikki ulbmil
Sámediggi lea válljen erenoamážit deattuhit guokte dásseárvoulbmila ráđđehusa dásseárvopolitihkalaš ulbmiliin: válddi ja váikkuhanválddi dássidis juohkima ja ekonomalaš dásseárvvu. Dat ovdánahttindárbbut maid mii leat čilgen iežamet doaibmaplánas leat:

  • Mii áigut bargat eambbo miellaguottuid, árvvuid ja norpmaid nuppástuhttimiin sámi servodagas.
  • Mii hálidit buorebut duohtandahkat dásseárvoperspektiivva visot mearrádusain mat Sámedikkis dahkkojit.
  •  Mii hálidit ahte nissonolbmuid rolla servodagas nannejuvvo sin beroštumi bakte sámi ealáhusaide. Nissonolbmot galget seammaládje go dievdoolbmot movttidahttojuvvot boazodoalus bargat.
  • Mii hálidit oččodit organisašuvnnaid ja ovttaskas olbmuid geat ohcet doaibma- ja prošeaktadoarjaga, aktiivadit bargat dásseárvvu ovddidemiin.
  • Mii hálidit movttidahttit eanet dievdoolbmuid čuovvut sámegielgurssiid ja ohcat oanehisáigge lohkandoarjaga. 

 Jagis 2014 čađahit fearamakkár doaimmaid. Doaimmat leat jurddašuvvon sihke Sámedikki bargiide ja sámi servodahkii. Okta rievdadus mii juo lea čađahuvvon lea ahte bovdiimet ovtta nissonolbmo ja ovtta dievdoolbmo ovddastit čearu min jahkásaš deaivvadeapmái čearuiguin.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 25 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-01-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?