tisdag 23 juli 2024
EU-flagga
EO-leavga. Govva: Eurohpalaš ovttastat

Sápmi ja EO

EO:a guovlluguovdasaš politihka ulbmil lea lasihit ruđalaš ja sosiálalaš oktiigullevašvuođa gaskal miellahttoriikkaid ja unnidit guovlluguovdasaš eahpedássálašvuođa ja erohusaid ruđalaš ovdáneamis.

”Sápmelaš beavdegirji”
Sámit eamiálbmogin lea sierra sadji eará unnitlogujoavkkuid ektui Eurohpas. Ruoŧa ja Suoma searvansoahpamušgirjiis EO:ai gávdno searvanáššegirji mii gohčoduvvo ”sápmelaš beavdegirji”. Soahpamušgirjjis gávdnojit čilgehusat beavdegirjjiide mat leat čadnon konstitušuvdnii, e.e. addendum 2 áššegirjái CIG 86/04. Das gávdno čuovvovaš čilgehus sámi álbmoga birra:

b. Čilgehus sámi álbmoga birra
Bearráigeahčuin artihkkaliidda 59 ja 60 beavdegirjjis searvansoahpamusgirji ja searvanáššegirjjiid birra Gonagasriikka Danmárkku…Suoma republihka ja Gonagasriikka Ruoŧa várás dovddasta konferánsa geatnegasvuođaid ja dahkamušaid mat Ruoŧas ja Suomas leat sámi álbmoga ektui náššuvnnalaš ja gaskariikkalaš rievtti mielde. Konferánsa gávnnaha ahte Ruoŧŧa ja Suopma leaba nannosit mearridan ahte seailluhit ja ovddidit sámi álbmoga birgenvejolašvuođaid, giela, kultuvrra ja eallinvuogi ja bearráigeahččat ahte sámi kultuvra ja sámiid birgejupmi leat sorjjavaččat primára dienasgáldduin nugo boazodoallu sápmelaš árbevirolaš guovlluin.

Sierra EO-prográmmat
Sámediggi lea dan rájis go Ruoŧŧa searvvai miellahttun EO:as aktiivvalaččat bargan sierra prográmmaiguin sámi guovlui ceggendihte ruđalaš eavttuid šaddamii ja bargguide kultuvra- ja fitnodatossodagas.

Mihttomearri
Váldo mihttomearri sámi EO-prográmmaiguin lea ahte nannet ja ovddidit sámi kultuvrra ja sámi servodateallima. Hástalus lea nannet ja seailluhit árbevirolaš ealáhusheiveheami ja seammás hábmet eavttuid ovddidandihte ođđa eallinávccalaš doaimmaid. Guhkilmas ulbmil lea sierranas ja ovddiduvvon sámi fitnodateallin mii vuođusta luonddubirrasis, kultuvrras ja árbevierus. Lea dehálaš doarjut ja ovddidit árbevirolaš sámi máhtu, alit oahpahusa ja dutkama mat leat heivejuvvon sámi dilálašvuođaide.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-07-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?