måndag 22 juli 2024
Sámiid girjerájus gávdno Ájttes. Govva: Sámediggi

Luoikkat girjjiid

Ájtte dávvirvuorkkás Johkamohkis čáppa Ája-lanjas gávdnojit golbma doaimma: Ájtte girjerájus, Ájtte arkiiva ja Sámiid girjerájus.

Rabasáiggit

OBS! Biblioteket har tillfälligt stängt på grund av Coronautbrottet.    

Disdagaid: dii 14 – 18
Gaskavahkkuid: dii 13-15
Duorastagaid: dii 13-15

Sámiid girjerájus
Sámiid girjerájus lea ovttastahttojuvvon Ájtte girjerádjosiin Johkamohkis. Girjerájus luoiká girjjiid gait olbmuide geat leat čállán vuollái luoikkasčatnaseami ja váldán oasi girjerádjosa luoikannjuolggadusain. Girjerájus luoiká maiddái depåaid main lea guhkes luoikanáigi sámeskuvllaide, čearuide, sámeservviide j.n.a. ja doaibmá maiddái gáiddusluoikangirjerádjosin eará girjerádjosiidda. Girjerájus katalogisere iežas girjjiid LIBRIS:is ja sáhttá dasto maid váldit vuoste gáiddusluoikandiŋgojumiid Librisa gáiddusluoikansystema bakte.

Dás sáhtát guhkidit luoikkahanáiggi ja várret girjjiid >>>DÁS<<<

Ođđa luoikkaheaddjit

Lea vejolaš luoikkahit njuolga Sámiid girjerádjosis. Dalle fertet ráhkadahttit luoikkahankonto. Čále iežat persovdnadieđuid >>dákko<<, ja deaddil Registrera.

Girjerájus oažžu de dieđu. Mii sáddet reivve du e-boastačujuhussii luoikkahaneavttuid birra jna. Dasto ferte duođaštit dan e-boastta mii boahtá ruovttoluotta. Go dat lea dahkkon de mii rahpat dutnje luoikkahankonto.

Fuomáš ahte leat don, luoikkaheaddji guhte šattat máksit goluid go sáddet ruovttoluotta girjjiid.

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-05-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?