måndag 15 juli 2024

Kulturdoarjja

Sámediggi mearrida doaibmadoarjaga juolludemiid sámi organisašuvnnaide, institušuvnnaide ja servviide, ja projeaktadoarjaga juolludemiid sámi kultuvrii.

Sámediggi mearrida stáhtadoarjaga juolludemiid sámi kultuvrii ja sámi organisašuvdnaide Sámediggelága (1992:1433) ja kulturpolitihkalaš doaibmaprográmma njuolggadusaid mielde. Ulbmil doarjagiin lea oččodit nanu ja girjás sámi dáidda- ja kultureallima.

Njuolggadusat ja neavvagat
Veahkkin ja stivrenneavvun Sámedikki mearrádusaid dahkamis stáhtadoarjaga ja Sámefoandda juolludusaid birra gávdnojit čuovvovaš njuolggadusat; Njuolggadusat ja rávvagat Sámedikki kulturlávdegotti doarjjajuolludeami birra, Sámedikki stivrra ja lávdegottiid bargoortnet ja Sámedikki kulturpolitihkalaš doaibmaprográmma.

Sáhtán go sáddet ohcamuša elektronalaččat?
Don sáhtát sádde ohcamuša elektrovnnalaččat vai olle áiggebále. Don fertet maiddái sáddet vuolláičállojuvvon ohcamuša boastta mielde. Geavat dalle e-boastačujuhusa: kansli@sametinget.se vai ohcamuš vissásit registrerejuvvo. FUOM! Ale sádde ohcamuša njuolga kulturgieđahalliide!

Čuovvoleapmi
Sámediggi sáhttá juohke jagi čiekŋalit čuovvolit doaimmaid ja prošeavttaid. Dalle Sámediggi soaitá háledit geahččat daid áššebáhpiriid maid dárbbaša go galgá dárkkistit got Sámedikki doarjja lea geavahuvvon doaimmas.


 

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-01-26

Oktavuođaolmmoš

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?