onsdag 19 juni 2024

Ealáhusáššit

Sámi ealáhusat leat árbevirolaččat leamaš boazodoallu, bivdu, guolásteapmi ja duodji.

Boazoealáhus lea stuorimus ealáhus ja máŋgga ládje vuođđun eará ealáhusaide. Ođđa ealáhusat kulturossodaga siste leat ovdamearkka dihte sámi turisma, dulkonbálválusat, musihkka- ja mediabuvttadeapmi.

Báikegoddeealáhusat

Sullii logi proseantta sámiin Ruoŧas ellet boazoealáhusas ja eatnamat boazodoallui leat sullii 50 proseantta Ruoŧa areálas. Otne barget sámit maiddái eanas báikegoddeealáhusain mat jođihuvvojit davimus Ruoŧas, dávjá olbmot kombinerejit ealáhusaid. Gávdno guovttebealalaš čatnašumit gaskal boazoealáhusa ja eará sámi ealáhusaid. Nanu boazoealáhus gos vuoigatvuohta geavahit eatnama ja čázi lea sihkarastojuvvon buorida vejolašvuođa eará ealáhusaide ovdánahttojuvvot seammás go ovdáneapmi eará sámi ealáhusain nanne boazoealáhusa sajádaga.

Ealáhusossodat

Sámediggelága mielde galgá Sámediggi doaibmat ealli sámi kultuvrra ovddas, oassálastit servodatplánemis ja bearráigeahččat ahte sámi beroštumit váldojuvvojit vuhti, earret eará boazoealáhusa beroštumiid eatnama ja čázi geavaheami oktavuođas. Sámi oaidninvuogi mielde leat sámi ealáhusat nannosit čadnon sámekultuvrii. Sámedikki ealáhusossodat lea šaddan oalle sakka maŋŋel go Sámediggi šattai guovddáš hálddahuseiseváldi boazodoallui. Earret boazoealáhusáššiiguin bargá Sámediggi maiddái eará áššiiguin mat gusket sámi ealáhusaide, biras- ja servodatplánemii.

Ovdánahttinstrategiijat

Sámedikki dievasčoahkkin lea golggotmánus 2006 dohkkehan ealáhuspolitihkalaš doaibmaprográmma ovdánahttinstrategiijaiguin boahttevaš jagiide. Doaibmaprográmma lea maiddái vuođđun Sámedikki čađahanstrategiijái báikegoddeprográmmas ja eará EO-prográmmain.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-06-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?