måndag 15 juli 2024

Prošeaktadoarjja

Prošeaktadoarjja sámi kultuvrra ovdánahttima várás addo prošeavttaide mat devdet kulturpolitihkalaš doaibmaprográmma ulbmiliid maid Sámediggi lea dohkkehan. Doarjaga sáhttet sámesearvvit, sámi organisašuvnnat, ásahusat, oasussearvvit, vuođđudusat, Sámedikki hálddahus, čearut ja ovttaskas olbmot ohcat.

Ohcanáiggit
Prošeaktadoarjaga ohcamušat gieđahallojuvvojt njelljii juohke jagi. Ohcamuš galgá ollen Sámediggái maŋemusat čuovvovaš beivviid jus galgá gieđahallojuvvot boahtte kulturráđđečoahkkimis.

  • njukčamánu 1.b.
  • borgemánu 1.b.
  • skábmamánu 1.b.

Dát gusto prošeaktadoarjjaohcamušaide:

  • Ohcamuš galgá čáloojuvvot sierra skovvái. 
  • Sámedikki kulturráđđi ii juollut doarjaga maŋŋegihtii.
  • Sámedikki kulturráđđi ii juollut doarjaga dakkár prošektii mii ovdal juo lea ožžon doarjaga kulturráđis.
  • Sámedikki kulturráđis lea riekti maŋidit ohcamuša dasságo iežá ruhtadeapmi lea geahččaluvvon/gieđahallojuvvon.
  • Sámedikki kulturráđđi gieđahallá ohcamuša easkka de go lea ožžon ohcanskovi dievaslaš dieđuiguin.
  • Ohcci guhte lea ovdal ožžon prošeaktadoarjaga ferte leat addán dievaslaš dárkkisteami loahpahuvvon prošeavttain ovdal go ođđa ohcamuš gieđahallojuvvo.
  • Váilevaš ohcamušat hilgojuvvojit.

Sámedikki kulturpolitihkalaš doaibmaprográmmas sáhttet leat eanet eavttut.

Prošeaktačilgehus
Prošeaktačilgehusas galggat čilget prošeavtta ulbmila, ulbmiljoavkku, čađaheami ja prošeavtta bohtosa. Das galggat maid čilget makkár ahkejovkui prošeakta lea oaivvilduvvon ja man galle olbmo prošeakta galggašii olahit.

Skovit
Ohcamuššii, rekvisišuvdnii ja dárkkisteapmái leat sierra skovit maid gávnnat olgešbealde. Geahča maiddái bagadusaid Instruktion för ansökan om projektbidrag ja Instruktion för redovisning av projektbidrag.

Logotype
Go almmuha ja márkanfievrrida prošeavtta de galgá álo boahtit ovdan ahte prošeavtta lea Sámediggi dorjon ja de galgá atnit Sámedikki logomearkka. Logomearkka oainnát dás

Ruovttoluottamáksin
Jus prošeavtta olu rievdadallá dahje muktala ii ge leat Sámedikki kulturráđiin ráđđádallan dan birra, de sáhttá prošeaktadoarjja muhtun muddui dahje ollát gáibiduvvot ruovttoluotta. Jus prošeaktadárkkisteapmi ii čađahuvvo de gáibida Sámediggi olles dahje osiid prošeaktadoarjagis ruovttoluotta.

Jearaldagat?
Jus dus leat jearaldagat prošeaktadoarjaga birra, movt ohcat, doarjjaeavttuid birra jna. de sáhtát riŋget kulturgieđahalliide telefonnummir 0980-780 57 dahje 0980-780 48.

 

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-01-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?