måndag 15 juli 2024

Sametinget inrättar kommitté för effektivare verksamhet

Under plenum i Stockholm beslutades att inrätta en kommitté för att komma med förslag till förbättringar gällande ledning, styrning och verksamhetsuppföljning utifrån Statskontorets granskning och rapport Självbestämmande på pappret men inte i praktiken? (Ku2023/01233)

Statskontoret sammanfattar i sin rapport att Sametingets ledning, styrning och uppföljning inte är ändamålsenlig och att Sametinget inte lever upp till verksamhetskraven i myndighetens instruktion. Statskontoret anger att denna brist pågått under en längre tid. Statskontorets bedömning är att problemen beror ”på en otydlig ansvars- och uppgiftsfördelning inom myndigheten samt att plenum, styrelsen och kansliet inte har lyckats komma överens om gemensamma och stabila spelregler för verksamheten.” Statskontoret påpekar att bristerna i Sametingets styrning i slutänden missgynnar den samiska kulturen.

Sametinget rekommenderas att prioritera internt genom att förändra och stärka hur myndigheten leder, styr, genomför och följer upp verksamheten inom den ram som regeringen beslutat. Sametinget bör därutöver koncentrera sina insatser där de gör störst nytta sett till syftet, uppdraget och målen för verksamheten.

Svårigheten med att leva upp till verksamhetskraven anser Statskontoret till stor del beror på att Sametingets plenum tolkat sitt syfte och uppdrag väl ambitiöst. Till exempel är nämndstrukturen bredare än Sametingets formella uppdrag. Utan tydliga prioriteringar är det svårt att få ekonomin och verksamheten att gå ihop. Arbets- och delegationsordningar behöver förtydligas för att förbättra samspelet mellan plenum, styrelse och kansli.

Kommittén är tänkt att bestå av en ordinarie ledamot från varje parti. Kommittén ska komma med ett förslag till åtgärder utifrån Statskontorets rapport som lämnas till plenum för beslut den 20 februari 2025.

Plenum, samlat i Stockholm/Stuehkie den 31 maj 2024, beslutade efter debatt att anta styrelsens förslag. De tre oppositionspartierna reserverade sig till förmån för eget förslag och tyckte att direktiv och förutsättningar för arbetet är för oklara.

Följande ledamöter utsågs att representera sitt parti i kommittén:

  • Jakt- och fiskesamerna: Håkan Jonsson, ordförande för kommittén
  • Samelandspartiet: Vakant
  • Landspartiet Svenska Samer: Torkel Stångberg
  • Vuovdega: Stefan Mikaelsson
  • Guovssonásti: Vakant 
  • Min Geaidnu: Vakant
  • Samerna: Vakant
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?