måndag 15 juli 2024

Riksrevisionen ska granska statens främjande av de nationella minoritetsspråken

Flera myndigheter i Sverige har i uppgift att främja de nationella minoritetsspråken, men Riksrevisionen ser att statens insatser har brister. Därför vill man inleda en granskning.

 

Sedan år 2000 är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är erkända som nationella minoritetsspråk av riksdagen.

En central uppgift för den nationella minoritetspolitiken är att stödja minoritetsspråken så att de hålls levande. Regeringen har därför gett flera myndigheter i uppdrag att bevara och främja de nationella minoritetsspråken, såväl genom egna insatser för revitalisering som genom stödjande insatser riktade mot kommuner och regioner.

Riksrevisionen ser dock flera indikationer på att statens insatser på området är bristfälliga. Trots statens insatser når exempelvis inte modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk fler elever, och många kommuner tillgodoser inte rätten till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråk i tillräcklig utsträckning.

Riksrevisionens granskning fokuserar på ett antal myndigheter som har centrala uppgifter på området, bland andra även Sametinget.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?