måndag 15 juli 2024

Fodersäkerhet hos ren

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har SVA sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad till renägare.

Utgångspunkten för renskötseln är naturbete, men klimatpåverkan, rovdjurstryck och konkurrerande markanvändning gör att renägare allt oftare behöver utfodra renar. Samtidigt som behovet av utfodring kan komma att öka riskerar den pågående klimatförändringen att påverka tillgången på foder av god kvalitet.

Under 2023 har SVA samarbetat med Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten kring frågor om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering, foderhygien och sjukdomar kopplade till foder. Målet har varit att tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter med stödutfodring av ren och att bidra till ökad kunskap om fodersäkerhet hos renägare.

Arbetet har sammanfattats i broschyren ”Fodersäkerhet hos ren” som tar upp grundläggande fodersäkerhet med fokus på foderkedjan och förebyggande åtgärder som man kan arbeta med för att undvika faror i foder.

Broschyren är utgiven på svenska, lulesamiska och nordsamiska.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?