måndag 15 juli 2024

Riksrevisionen godkänner Sametingets årsredovisning

Sametinget inlämnade sin årsredovisning för år 2023 den 22 februari 2024. Nu har Riksrevisionen granskat den och tillhörande bokslutsunderlag och lämnat sin rapport.

Enligt Riksrevisionen har myndigheten Sametinget

  • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten
  • i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Sametingets ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2023
  • lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

Sametingets årsredovisning är alltså godkänd utan anmärkningar.

Sametingets styrelseordförande gläder sig:

- Jag är glad över att vi presenterat en så bra årsredovisning att vi inte fått några anmärkningar och vill passa på att tacka alla dem som bidragit till arbetet, säger Håkan Jonsson.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?