måndag 15 juli 2024

Rasism mot unga samer

Under 2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) regeringens uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer, med ett särskilt fokus på unga. 

Inom ramen för uppdraget har MUCF genom konsultationer, samråd och dialoger med samiska civilsamhällesorganisationer samt med samiska förvaltningskommuner och regioner sammanställt en lägesbild. 

Nästan hälften av alla unga samer upplever att de har blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och är en del av deras vardag. De utsätts på alla arenor där de befinner sig och det är både av andra barn och av vuxna.

I svenska delen av Sápmi (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarnas län) upplever unga samer en ökad polarisering i frågor om samers rättigheter som en bakgrund till utsattheten.

Utanför svenska Sápmi lyfts okunskap och exotifiering (så som stereotyper av samisk kultur och levnadsvanor) som mer förekommande. Oavsett hur rasismen ter sig så påverkar den unga samers liv på många olika sätt. Förebyggande insatser blir därför avgörande för att säkerställa målet för ungdomspolitiken – att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs rapporten här

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?