tisdag 23 juli 2024

Investerings­stöd för förädling av jordbruks­produkter

Syfte med stödet är att utveckla och korta livsmedels­kedjan och skapa tillväxt och sysselsättning i livsmedels­relaterade verksamheter, vilket bidrar till att uppnå målen i Sveriges livsmedels­strategi. 

Investeringar i livsmedels­förädling bidrar också till att minska jordbruks-, trädgårds- och rennärings­företagens sårbarhet och ger dem ytterligare ett ben att stå på. För att öka livsmedels­produktionen kan även andra företag som bedriver eller kommer att bedriva livsmedels­förädling söka stödet.

Vem kan få stödet? 


Du kan söka stödet om du är lantbrukare eller om du ska förädla jordbruks-, trädgårds- , rennärings­produkter eller naturprodukter till livsmedel. Stöd kan endast sökas av små företag. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balans­omslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för det här:
 • ny-, om- och tillbyggnation av byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier
 • lösa inventarier i form av:
  mobila anläggningar för förädling av livsmedel
  produktions­utrustning inom livsmedels­förädling
 • köp av tjänster
 • immateriella investeringar, som behövs för att investeringen ska kunna genomföras, det kan vara konsulttimmar, licenser eller programvara

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dag din ansökan kom in till myndigheten.

Så mycket stöd kan du få

För att kunna få stöd måste du ha utgifter på minst 100 000 kronor. Högsta stöd­berättigande kostnader är 3 000 000 kronor. Du kan få stöd för 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Du kan få maximalt 1 200 000 kronor inom en treårs­period.

 

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.
 • Produkten du förädlar måste finnas med i listan över godkända jordbruks­produkter.
 • Du måste ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen.
 • Du måste lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av investeringens genomförande och resultat när du slutredovisar investeringen.
 • Du måste informera om din investering.
Du ska i din ansökan om stöd skicka med en förteckning av huvudråvaror och slutprodukter med KN‑nummer.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?