onsdag 24 april 2024

Gamingeahket Gironis

Mii gávnnadit speallaneahkedii Kulturviessus Auroras Gironis diibmu 15.00 gaskkavahkku skábmamánu 1 beaivvi 2023.

Mii speallat Fifa ja Fortnite fárrolaga. Mis lea PS5 mas gávcci kontrolla ja okta dihtor. Dihtoris lea vejolaš geahččalit speallat Skábma.

Dohko lea sadji maid buktit iežas dihtora jos dan háliida. Mii sámástit (eat dulko).

Mii guossohit pizza ja eará snoahpamušaid. Jos dieđát ahte leat boahtime, sáddes fal dieđu midjiide, vai diehtit sullii man ollu borramuša diŋgot!

Mii sávvat ahte earát maid servet speallamii neahta bokte. De ferte dus alddát leat PS5 mas lea Fifa dahje dihtor mainna spealat Fortnite.

Sáddes maila midjiide gielejarnge@sametinget.se de oaččut min geavaheaddjinama ja sáhtát speallamii searvat. Mii álgit speallat Fifa.

Huom! Mii sáhttit máksit mátkegoluid guđa olbmui Gironii geat háliidit searvat speallaneahkedii Gironis. Mii vuoruhit daid ovddemusat dieđihit.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-10-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?