torsdag 18 juli 2024

Sámien nasjuvdnabeäjvvie

Sámien nasjuvdnabeäjvvie jalla Sámienålbmagen beäjvvie guovvamánuon 6. biejvien leä akttasadtje gájkka sämijde Sverjesne, Nürjesne, Suomasne jah Gárjielisne.

Vuosts sámien rïjkantjåhkaniebmie lij Tråntiesne guovvamánuon 6. b. 1917. Tjåhkaniäbmáje lijjen bijjiele tjuöhtie sámieh tjåhkanamme Sverjeste jah Nürjeste, daj gaskasne ájaj stuorra åssie nyjssanijste. Dáhta lij vuosts bálliene sämien histuvrasne guh nuartta- jah ürjjelsámieh Nürjeste jah Sverjeste tjåhkanijjen rájiedis tjåhkaniäbmáje nålggastimen akttasadtje vyjjarij bïjrra. Dan dehte leä guovvamánuon 6. beäjvvie ájnas meärkkabeäjvviene välljeduvvame gájkka sämijde, ïhkká man rïjkasne die urrah.

Nuarttarïjkij sámienkonfereänssa Ååresne mierriedij 1986 Sámienmádduon jalla Sámienålbmagen lávlluomuv bïjkuos Sämij nasjuvdnalávlluomine. Teäkssta tjálieduvvij 1906 miärrasámieste nammasne Isak Saba (1875-1921) juhkka åhpatejjine jah gïrkkuotjuojatejjine bargij, jah Nuarttanürjen Unjárgasne lij riägádamme. Isak Saba lij vuosts sábmie juhkka Nürjen Stuorradiggáje välljeduvvij. Nuahtta leä Arne Sörlien lïhttáme.

22:den sámienkonferiänsan bálliene Váhtjerisne/Giellieváriesne j. 2022 Sámienráđđie mierriedij ”Sámieatnan duoddariid” váldieduvvat nasjuvdnavuölliene Sámienmádduon lávlluomen lissiene. Vuöllie leä suoman-sámien tjálliejen, musihkkáren ja kånsttadahkkijen Nils-Aslak "Áillohaš" Valkeapää’na dahkkame 70-lühkkien bájkiesne. Vuöliesne ij leäh nuahtta, ájnat leä sjiehties adnieduvvat siärra juojggamedäbijgüjme Sámiesne.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-01-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?