söndag 23 juni 2024

Lahkoe nyjsenæjjan biejjine! Grattis på kvinnodagen!

Idag tänker jag på er unga kvinnor som har livet framför er och samtidigt på alla kvinnor som levt och strävat före oss. Som visat mod, handlingskraft och råd.

Lahkoe nyjsenæjjan biejjine! Vuorbbe nissunijbiejvvijn! Lihkku nissonbeivviin! Grattis på kvinnodagen!

Idag på internationella kvinnodagen vill jag uppmärksamma alla samiska kvinnor. Alla kvinnor som är engagerade i föreningslivet, i organisationer, i samebyarna, i barn- och ungdomsverksamhet, i vård, skola, omsorg, inom politiken och kvinnor som driver verksamheter av olika slag. Alla kvinnor som för markerna, traditionell kunskap och språket vidare till sina barn, sin omgivning och till kommande generationer. Alla kvinnor som går sina egna vägar och förverkligar sina drömmar och mål oavsett hinder. I det stora och i det lilla. Som lagar, reparerar och hjälper andra. Alla kvinnor som dagligen är viktiga förebilder. Alla kvinnor som tar kampen för sina rättigheter. Som skriver, för talan och höjer rösten mot oegentligheter. Alla kvinnor som lyfter och månar om andra kvinnor, som strävar efter hållbara sociala sammanhang, ett hållbart liv, vardag och en hållbar framtid. Ni är inspirationskällor. Varje dag.

Det är idag år 2023 varken värdigt eller hållbart att samiska kvinnor ska behöva kämpa för att få sina rättigheter inkl. sina urfolksrättigheter respekterade. Vi står under en enorm press med klimatförändringar och ökat tryck på markerna och exploateringar av s.k. grön kolonialism. Det pågår kamper över hela Saepmie mot gruvor, vindkraft, skogsbruk, infrastruktur m.m. Fragmentering av marker och alla kamper påverkar samiska kvinnors liv, hälsa och livssituation. Det får vi aldrig glömma bort. Urfolk världen över sitter dock på lösningar och har förvaltat marker och vatten i generationer och skyddat biologisk mångfald. Här måste all klimatomställning ske med respekt för såväl urfolksrättigheter som klimaträttvisa. Respekt för samiska kvinnors rättigheter och urfolksrättigheter måste även tillämpas i praktiken i alla sammanhang och av både stat och myndighet.

Jag vill även påtala den viktiga forskning som just nu pågår inom hälsoområdet och särskilt om våld mot samiska kvinnor och flickor. Det behövs mer kunskap och synliggörande inom det området. Vet att du aldrig är ensam. Behöver du hjälp och stöd finns hjälp att få. Vi behöver även fortsätta arbeta med jämställdhet och med att bryta patriarkala och koloniala strukturer.

Idag tänker jag på er unga kvinnor som har livet framför er och samtidigt på alla kvinnor som levt och strävat före oss. Som visat mod, handlingskraft och råd.

Låt det kvinnliga sammanflätade nätet med samiska kvinnor och urfolkssystrar världen över finnas där som ett stöd och en klippa att luta sig mot och hämta kunskap och styrka från när det behövs.

Utan er kvinnor stannar Saepmie. Faamoe jïh gieriesvoete.

 

Marie Persson Njajta, Sametingets styrelse
Ansvar för sanningskommission, jämställdhet, hälsa, äldre och idrott

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-03-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?