söndag 21 juli 2024

Historjjálaš mearrádus vuođđolága birra Ruoŧa riikkabeaivvis

24 b.skábmamánus 2010 lea historjjálaš beaivi sámiide.

Rievdadusat 2011 rájis
Riikkabeaivi lea dal loahpalaččat mearridan dahkat rievdadusaid ráđđehushámis, prentenfriddjavuođanjuolggadusas, sátnefriddjavuođavuođđolágas ja riikkabeaiortnegis. Rievdadusat vuođđolágas, válgalágas ja gielddalágas leat fámus 1 b.ođđajágemánu rájis 2011. Čieža gávcci bellodagain doarjjui evttohusa.

Sámit - okta álbmot
Ruoŧa riikkabeaivi lea dal dohkkehan sámiid álbmogin vuođđolágas. Ruoŧŧa lea dasto dohkkehan ahte sámit leat sihke álbmot, eamiálbmot ja unnitlohku. Ove Bring, professor álbmotrievttis, čilge ahte dát čállin vuođđolágas mielddisbuktá stuora juridihkalaš mearkkašumi. Son čilge maiddái ahte teorehtalaččat álbmogis lea stuorit vuoigatvuohta iešmearrideapmái go unnitloguálbmogis ja ahte álbmogis lea nannosit sajádat go eamiálbmogis. Eamiálbmogis ii leat seammá stuora riekti iešstivrejupmái go álbmogis. Álbmogis leat politihkalaš vuoigatvuođat seammás go eamiálbmogis leat kultuvrralaš vuoigatvuođat.

Sámediggi vuordá dal ahte Ruoŧa ráđđehus deavdá vuođđoláhkarievdadusa duođalaš sisdoaluin ja ahte vuođđoláhka ovttastuvvo láhkaásahemiin mii guoská sámi álbmoga dilálašvuođaide. Dal gávdnojit materiálalaš eavttut hábmet sámi iešmearrideami visot áššiin mat gusket sámiide.

Visar sidorna 61 till 80 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-06-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?