onsdag 19 juni 2024
Ole Henrik Magga
Govva: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Gollegiela vuoiti 2022

Davviriikkaid sámi giellabálkkašupmi – Gollegiella 2022 geigejuvvo professor emeritus Ole Henrik Maggai. Son lea iežas eallinagi giellaáŋgiruššama bokte vuosehan sámiide ja olgomáilbmái ahte sámegielas lea árvu, ja ahte sámegiella lea ealli giella.

Ruoŧŧa lea dán jagi ovddasvástideaddji riika Gollegiella-giellabálkkašumi geigemis, mii geigejuvvo logát gearddi. Bálkkašeapmi geigejuvvo ministariid ja sámediggepresideanttaid čoahkkima olis, Stockholmmas, ođđajagimánu 18. beaivvi 2023.

– Sámegielaid seailluheapmi ja ovddideapmi lea hui dehálaš. Ole Henrik Magga lea guhká leamaš stuora ovdagovva sámi giellageavaheami dáfus ja danin lean hirbmat miháš dainna go otne beassat geiget Gollegiella bálkkašumi Ole Henrik Maggai, dadjá Kulturministtar Parisa Liljestrand.

– Lean hui ilus dainna go beasan Ole Henrik Maggai sávvat lihku Gollegiella-bálkkašumiin 2022. Olles su eallinagi bargu lea vuosehan ahte son ánssáša sihke rámi ja bálkkašumi, dadjá Sámedikki stivrrajođiheaddji Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga lea riegádan 1947, Guovdageainnus, Davvi-Norggas. Iežas bargguid bokte lea son jahkelogiid bargan gielaid ovdáneami ovddas, earet iežá akademalaš oahpu ja dutkama olis, ja maiddái oahpponeavvuid ovddideami ja oahpaheami bokte. Magga lea ráhkadan dálá davvisámegiela čállinvuogi, čállán lullisámi grammatihka ovttas Lajla Mattsson Maggain ja searvan sihke ubmi- ja bihtánsámegielaid čállinvugiid ovdánahttinbargguide.

Magga lea maiddái leamaš oassálaš eamiálbmotásahusaid ceggemis, sihke riikkadásis ja riikkaidgaskasaš dásis, ovdamearkka dihte ON bistevaš eamiálbmotforuma vuosttas presideantan, ja Norgga beale sámedikki ásaheamis, mas Ole Henrik Magga lei vuosttas presideanta.

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?