måndag 28 november 2022

Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo 2022

Ovttaskas olmmoš, joavku dahje searvvuš Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas sáhttá buktit evttohusa jagi 2022 bálkkašumi vuoitin. Evttohus bálkkašumi vuoitin oktan čálalaš ákkastallamiin, man guhkkodat oažžu leat eanemustá 1- 2 siiddu.

GOLLEGIELLA - Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo logát geardde čakčat 2022 sámeministariid ja   sámediggepresideanttaid deaivvadeamis, man lea áigumuš doallat čakčadálvvi Ruoŧas. Giellabálkkašupmi addojuvvo ovttaskas olbmui dehe organisašuvdnii Norggas, Ruoŧas, Suomas dahje Ruoššas sámegielaid ovddideamis.

Giellabálkkašumi ulbmil

Giellabálkkašumi ulbmilin lea váikkuhit sámegielaid nannemii, ovddideapmái ja seailluheapmái Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas.

Gii sáhttá oažžut bálkkašumi?

Giellabálkkašupmi juhkkojuvvo ovttaskas olbmuide, joavkkuide dehe servošiidda (omd. searvi, ovttastus, ásahus, instituhtta) mat leat earenoamážit bidjan návccaid sámegielaid nannemii, ovddideapmái dehe seailluheapmái. Giellabálkkašupmi sáhttá addojuvvot ovdamearkka dihte čálalaš, njálmmálaš dehe eará bargguin mat gusket hui viidát sierra servodatsurggiide. Bálkkašumi supmi sáhttá juohkit eanemusat guovtti vuoitái.

Evttot kandidáhta!

Ovttaskas olmmoš, joavku dahje searvvuš Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas sáhttá buktit evttohusa jagi 2022 bálkkašumi vuoitin. Evttohus bálkkašumi vuoitin oktan čálalaš ákkastallamiin, man guhkkodat oažžu leat eanemustá 1- 2 siiddu, galgá ollet 07.08.2022 beaivvi rádjai dán čujuhussii:

                     gollegiella@sametinget.se

                     Gollegiella
                     Sametinget
                     Box 90
                     SE-981 22 Giron/Kiruna

Lassidieđut:

Anita Kitok, árvvoštallanlávdegotti čálli
anita.kitok@sametinget.se 
+46 (0)980-681 98

 

Gollegiella- Davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi leat ásahan sámeáššiin vásttolaš ministarat Norggas, Ruoŧas ja Suomas ovttas dáid riikkaid sámediggepresideanttaiguin. Bálkkašupmi geigejuvvui vuosttaš geardde jagi 2004, ja dat juhkkojuvvo juohke nuppi jagi. Bálkkašumi sturrodat lea 15 000 euro.

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-06-16

Relaterat

FUOM!

Upmisámegiela ja gieldda-sámegiela jorgalusat váilot go eai leat vel válbmasat.

 

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?