måndag 15 juli 2024

Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo 2024

Mii bovdet ovttaskasolbmuid, organisašuvnnaid, ásahusaid ja eiseválddiid miehtá sámi guovllu árvalit giellabálkkašumi vuoiti. Sádde gitta guovtti siidosaš čálalaš evttohusa oktan ákkastallamiin.

GOLLEGIELLA – Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo oktanuppelogát geardde 2024 čavčča Suoma, Norgga ja Ruoŧa beale sámi áššiid ovddasvástideaddji ministariid ja Norgga, Ruoŧa ja Suoma beale sámediggepresideanttaid čoahkkimis. Čoahkkin dollojuvvo Oslos golggotmánu 22. beaivvi 2024. Giellabálkkašupmi geigejuvvo ovttaskas olbmuide dahje organisašuvnnaide geat leat erenoamážit áŋgiruššan ovddidit sámegielaid. Gollegiella – Davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi leat Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámi áššiid ovddasvástideaddji ministarat ja Norgga, Ruoŧa ja Suoma beale sámediggepresideanttat ásahan. Bálkkašupmi geigejuvvo juohke nuppi jagi, vuosttaš geardde 2004:s. Giellabálkkašupmi lea 15 000 euro.

Giellabálkkašumi ulbmil

Giellabálkkašumi ulbmil lea váikkuhit sámegiela ovddideapmái, ovdánahttimii ja seailluheapmái Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas.

Gii sáhttá bálkkašumi oažžut?

Giellabálkkašupmi juhkkojuvvo ovttaskas olbmuide dahje organisašuvnnaide, servviide ja organisašuvnnaide mat leat mearkkašahtti láhkái áŋgiruššan ovddidit, ovdánahttit dahje seailluhit sámegiela. Giellabálkkašupmi sáhttá juolluduvvot viidát iešguđetlágan doaibmasurggiide. Bálkkašumi sáhttá juogadit máŋgga vuoitái.

Evttot vuoiti!

Mii bovdet ovttaskasolbmuid, organisašuvnnaid, ásahusaid ja eiseválddiid miehtá sámi guovllu árvalit giellabálkkašumi vuoiti. Sádde gitta guovtti siidosaš čálalaš evttohusa oktan ákkastallamiin.

Evttohus sáddejuvvo ovdal čakčamánu 1. beaivvi:

E-poasta: postmottak@kdd.dep.no

Poasta:

Gollegiella – bedømningskomité
Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter
Kommunal- og distriktsdepartementet
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo, Norge

Tlf: + 47 22 24 72 82

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?