måndag 15 juli 2024

Cealkámuš Ukraina-soađi birra

Sámedikki politihkkárat muittuhit ahte lea dehálaš vuhtiiváldit ruošša sámi olmmošvuoigatvuođaid ja rivttiid.

Sámediggi garrasit láitá dan veahkaválddi maid Ruošša dál čájeha Ukraina álbmoga vuostá. Sámediggi cealká maiddái ahte gudnejahttá Ukraina stáhtusa iešheanalis stáhtan. Dáinna daguin rihkkojuvvojit sihke Ukraina álbmoga olmmošvuoigatvuođat, muhto maiddái daid olbmuid vuoigatvuođat geat ásset Ruoššas ja geaidda ráŋggáštusat čuhcet.

Sámi álbmot ássá njealji riikkas, ja Ruošša lea okta dain. Sámediggi jáhkká ahte ođđa máilmmidilli boahtá čuohcat negatiivvalaččat sámi ovttasbargui. Ráŋggáštusat ja giddejuvvon rájit sáhttet hoigadit Ruošša sámiid riikkaidgaskasaš álgoálbmotbargguid olggobeallái.

Ruošša sámiin lea ovdalaččas juo váttis dilli ja sii eai oaččo doarjaga Ruošša stáhtas iežaset bargui. Diehttelasat leat dat rihkkosat álbmotrievtti vuostá maid Ruošša dahká Ukraina invašuvnnain issorasat, muhto mii fertet maiddái muitit ahte EU áidna álgoálbmot eallá maiddái Ruošša rájiid siskkobealde. Lea hirbmat dehálaš ahte Ruošša sámiid dilli lea muittus dain digaštallamiin mat leat EU ja NATO-riikkain, ja ahte gávdnojit bijut mat sihkkarastet sin vejolašvuođaid bargat ovttas iežá sámiiguin.

Sámediggi ávžžuha Ruoŧa ráđđehusa gozihit ahte Ruošša sámiid olmmošvuoigatvuođat ja álbmotvuoigatvuođat gáhttejuvvojit.

 

Visot sámediggebellodagat:

Jakt- och fiskesamerna

Guovssonásti

Samerna

Landspartiet Svenska Samer

Vuovdega

Min Geaidnu

Sámiid Riikkabellodat

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?